آقای حامد خیرالهی میدانی

Hamed Kheirollahi meidani

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

Researcher ID: (304810)

8
1
3
2
5
6
7
6

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • دبیر انجمن علمی تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی
 • دبیر شورای صنفی-رفاهی دانشگاه محقق اردبیلی سال 1400-1401
 • رئیس کمیته بدمینتون دانشجویان استان اردبیل 1400 تا کنون
 • رئیس انجمن بدمینتون دانشجویان دانشگاه های استان اردبیل 1400 تا کنون
 • دبیر انجمن هندبال کارگری استان اردبیل 1400 تا کنون
 • دبیر انجمن علمی مدیریت و بیومکانیک ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی 1398-1401

مقالات کنفرانسهای داخلی

 • بررسی عوامل اثرگذار در انتخاب آمیخته بازاریابی هندبال ایران ارائه شده در اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی (1401)
 • محرم زاده،مهرداد، خیرالهی میدانی، حامد، جبری، منصور؛ بررسی عوامل اثرگذار در انتخاب آمیخته بازاریابی هندبال ایران در اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی (1401)
 • بررسی نگرش مدیریت نسبت به جو ارگونومی در اداره ی ورزش و جوانان استان اردبیل در سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی (1400)
 • بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی عامل، در غیبت کارکنان از محیط کاری در اداره ی ورزش و جوانان استان اردبیل در سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی (0)
 • نقی زاده باقی، عباس ،محرم زاده، مهرداد ، بهروز دمیرچی، فاطمه، خیرالهی میدانی، حامد؛ بررسی وضعیت اماکن و فضاهای ورزشی شهر اردبیل ازنظرمعیار توزیع سرانه ورزشی و جوانان استان اردبیل در سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی (0)
 • نقی زاده باقی، عباس ،محرم زاده، مهرداد، خیرالهی میدانی، حامد، بهروز دمیرچی، فاطمه؛ بررسی اماکن و فضاهای ورزشی شهر اردبیل ازنظر معیار تراکم جمعیت در سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی (0)
 • بررسی نگرش مدیریت نسبت به جو ارگونومی و ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی کارکنان اداره ی ورزش و جوانان استان اردبیل در سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی (0)
 • بررسی و تفکیک فراوانی اجزای آسیب دیده ناشی از اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان اداره ی ورزش و جوانان استان اردبیل در سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی (0)

تالیفات

 • کتاب مدیریت استراتژیک ورزش(پایداری باشگاه های ورزشی) (گونش نگار) - 1401 - فارسی
 • کتاب ارزش گذاری مشترک در مدیریت ورزشی(ترجمه) (گونش نگار) - 1401 - فارسی
 • کتاب بسکتبال صفر تا صد(تألیف) (نگین سبلان) - 1401 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • رئیس بدمینتون دانشجویان دانشگاه های استان اردبیل (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در نشریه ورزش و سلامتی(مدیر مسئول) (1399-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در نشریه ورزش و سلامتی(سردبیر) (1398-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در شورای صنفی_رفاهی دانشگاه محقق اردبیلی(دبیر) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در انجمن علمی مدیریت و بیومکانیک ورزشی به عنوان دبیر (1398-1401)

جوایز و افتخارات

 • دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت ورزشی (1401)
 • دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی در رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی (1399)
 • کسب عنوان دوم تیمی در مسابقات هندبال دانشجویان شمال غرب کشور-تبریز (1398)
 • کسب عنوان دبیر برتر در مرحله دانشگاهی چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت
 • کسب عنوان برتر در حوزه انجمن علمی برتر در مرحله دانشگاهی چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت
 • کسب مقام دوم انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • حضور در ششمین دوره طرح شهید احمدی روشن - بنیاد علمی نخبگان (1401)
 • دوره مربیگری فوتبال درجه D - هیأت فوتبال استان اردبیل (1400)
 • کارگاه آموزشی Effect of high altitude training on performance - دانشگاه محقق اردبیلی(بین المللی) (1398)
 • دوره مربیگری درجه3 هندبال - هیأت هندبال استان اردبیل (1397)
 • مجری برگزاری کلاس ها و کارگاه های کشوری در دانشگاه محقق اردبیلی(بیش از 100 مورد از سال 1397-1401) - دانشگاه محقق اردبیلی (0)
 • کارگاه آموزشی Volunteering at international sporting events - دانشگاه محقق اردبیلی(بین المللی)
 • کارگاه آموزشی Sport education model in volleyball teaching - دانشگاه محقق اردبیلی(بین المللی)

سایر موارد

 • مجری و عامل برگزاری بیش از 100 کلاس، دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی در سطح ملی و دانشگاهی