آقای دکتر قادر غنی زاده

Dr. Ghader Ghani Zadeh

استاد دانشگاه بقیه الله

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177816)

21
40
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی