خانم دکتر گیلان عطاران فریمان

Dr. Gilan Attaran

عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (335629)

26
26
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی