فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی

Journal of Innovation Management In Defensive Organizations

فصلنامه "مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی" بر اساس مجوز /۳.۱۸.۱۵۴۴۱۷ مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۰۷ وزارت علوم- تحقیقات و فناوری، درجه علمی - پژوهشی خود را اخذ کرده و با همکاری انجمن علوم مدیریت ایران(دارای رتبه A از کمیسیون انجمن های علمی ایران) فعالیت می نماید و براساس بخشنامه شماره ۱۱-۲۵۶۸۵ مورخ ۱۳۹۸.۰۲.۰۹ وزارت علوم تحقیقات و فناوری من بعد تحت عنوان نشریه علمی فعالیت خواهد نمود. همچنین این مجله براساس آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت عتف (سال ۹۸) حائز درجه "ب" گردیده است.

حوزه های تحت پوشش:

نوآوری در خدمات ، محصول و فرایندها و نوآوری‌های اداری و سازمانی، مدیریت فناوری و نوآوری، کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی، مدیریت خلاقیت و سازمان‌های خلاق، مهندسی نوآوری و ریسک نوآوری، مدیریت سرمایه‌های فکری، الگوها، ابزارها و سازوکارهای نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی، آموزش خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی و نظام ترویج نوآوری، نظریه‌پردازی و روش‌شناسی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی، سیاستگذاری در نظام نوآوری، زیرساخت‌ها و الزامات توسعه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی و بازیگران نظام نوآوری، تجاری‌سازی و بازاریابی ایده‌هی خلاقانه و نوآوری، تجاری‌سازی دانش، نوآوری و فناوری، مدیریت تحقیق و توسعه نظام نوآوری، مبانی فکری و فلسفه مدیریت نوآوری، الزامات و بسترهای فرهنگی – اجتماعی نوآوری، اخلاق و نوآوری، زیرساخت‌ها و الزامات توسعه ظرفیت‌های جذب در نظام نوآوری، مطالعه، نقد و ارزشیابی در نظام نوآوری، راهبردها و ساختارهای نظام نوآوری، چالش‌های نظام نوآوری در سیاست‌های توسعه نظام اداری و دفاعی و علم و فناوری، راهبردهای سازمانی، ملی و بین‌المللی نوآوری، توسعه و تحول و بهبود نوآورانه سازمان، مدیریت دانش و نوآوری، آینده‌پژوهشی نوآوری.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات