آقای دکتر حسن محجوب

Dr. Hassan Mahjoub

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184862)

3
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی