خانم دکتر فهیمه باب الحوائجی

Dr. Fahimeh Babolhavaeji

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181959)

7
79

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی