آقای دکتر بابک ضیاء

Dr. Babak Ziya

دانشیار دانشکده کارآفرینی - دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (327705)

25
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی