آقای دکتر طاهر عزیزی خالخیلی

Dr. Taher Azizi Khalkheili

فرد مهم علمی - Researcher ID: (416004)

13
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی