خلاصه فعالیتهای علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,853
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 71
رتبه علمی در کل کشور: 186
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 8
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 21 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

مدل مفهومی بلوغ امنیت سایبری اپراتورهای بزرگ مخابراتی (موبایل) کشور نوشته محمد حسن انتظاریطراحی بهینه ایستگاه های شارژ و تعویض باتری خودروهای برقی مبتنی بر انرژی خورشیدی نوشته مهدی ایزدیDesign, Synthesis and Biological Evaluation of Novel ۱,۳,۴-Thiadiazol Derivatives as Selective Inhibitors of Butyrylcholinesterase نوشته Fatemeh Mobayyen Jarihani و Farajollah MohannazadehAntioxidant activity of alcalase hydrolysates of Spirulina proteins نوشته Mina Shishavan و Saeed Mirdamadi و Hamideh OfoghiInvestigation of the effect of non-thermal plasma on increasing the shelf life of fresh-cut pears نوشته Ali Hajizadeh Namin و Rouzbeh Abbaszadehبررسی نرخ گیرایی تلیسه ها وگاوهای شیری در فصول مختلف سال نوشته محمد زندی و محمدرضا سنجابیمقایسه تعداد تلقیح مصنوعی به ازای آبستنی در تلیسه ها و گاوهای شیری نوشته محمد زندی و محمدرضا سنجابیمقایسه روش های تولید درون تنی و برون تنی رویان در گوسفند نوشته محمد زندی و خسرو حسینی پژوهModeling the Thermal Impact of Refractory LiningDefects in Steelmaking Ladles Using Finite Element نوشته Amir Mobini و Mohammadmehdi NamaziAutomatic Sperm Analysis in Microscopic Images of Human Semen: Segmentation Using Minimization of Information Distance نوشته Seyed Vahab Shojaedini و Masoud Heydariبهینه سازی مصرف سم دلتامترین علیه شب پره موم خوار بزرگ Galleria mellonella L. با روش سطح پاسخ در شرایط آزمایشگاهی نوشته بهنام تفقدی نیااثرات حشره کشی فرمولاسیون استیک اسانس پنج گونه گیاه دارویی علیه شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis و لمبه غلات، Trogoderma granarium نوشته مریم عطاپورRapid SARS-CoV-۲ RT-LAMP Assay Setup using Gene Construct Design Approach نوشته Mohsen Vaez و Nazanin Kazemimejadنظام نوآوری و مسئله عدالت اجتماعی مورد مطالعه: رژیم صهیونیستی نوشته طاهره میر عمادی و محمدجواد دهقان اشکذرینقش پارک های علم و فناوری در توسعه نوآوری و فناوری نوشته حجت اله حاجی حسینیTHE EFFECT OF COOLING RATE AND AUSTENITE GRAIN SIZE ON THE AUSTENITE TO FERRITE TRANSFORMATION TEMPERATURE AND DIFFERENT FERRITE MORPHOLOGIES IN MICROALLOYED STEELS نوشته M. Esmailianارائه یک الگوریتم برای انتخاب استراتژی بهینه اکتساب فناوری در شرایط پیچیده برای افق های تصمیم گیری بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت نوشته سید مسلم موسوی درچهمقایسه کیفیت سطح پوشش های سخت نیتریدی به روش رسوب فیزیکی بخار قوسکاتدی روی آلیاژ کبالت کروم مولیبدن نوشته آزاده اشرفی زادهارزیابی آمیزه سیاست های توسعه فناوری نیروگاه های تجدیدپذیر در ایران نوشته سید مسلم موسوی درچهفرآیند سیاست گذاری و حکمرانی علم، فناوری و نوآوری نوشته حجت اله حاجی حسینی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

طرح تولیدی بذر گواهی شده سیب زمینی چهارچوب کلی برای ارزیابی طرحهای تولید (1364)گزارش مطالعه صنایع چوب شمال ایران: مرحله دوم ‮‭64/2/20 - 64/2/13‬: مازندران غربی و گیلان (1364)سوژه ها و الویت های تحقیقاتی در زمینه پرورش گاو (1363)هنوز تلفات همچنان بالا است (1364)گزارش نهایی طرح مشترک جمع آوری و شناسایی گیاهان و رنگرزی به روشهای علمی بر روی الیاف پشم و ابریشم طبیعی اجرا سال ‮‭1367‬ (1367)سخنی پیرامون طرح افزایش بهره دهی صنعت گوشت مرغ کشور ()بررسیهای مقدماتی کرم گلوگاه انار و امکانات مبارزه تلفیقی با آن (1366)بررسی کیفیت رطب و قابلیت استفاده از خشک کنهای صنعتی جهت تبدیل رطب به خرما ()اولین گردهمایی بررسی مسایل زعفران ‮‭17‬ و ‮‭18‬ آبانماه ‮‭67‬ قاین : مجموعه برنامه ها و خلاصه مقالات (1367)گزارش نهایی طرح پژوهشی مطالعه برگ زعفران در تغذیه دام (1367)روش نامگذاری گونه های گل جالیز مزارع توتون ایران (1364)طرح واحد نیمه صنعتی اسیدگلوکونیک و مشتقات آن بروش فرمانتاسیون ()گزارش فعالیتهای بخش علوم بیولوژیکی و صنایع تخمیر: آبان ‮‭1366‬ الی شهریور‮‭1362‬ (1362)طرح مجتمع نیمه صنعتی تخمیری ()پروژه اسید سیتریک ()تولید آزمایشگاهی اسید گلوکونیک و مشتقات آن (1362)گزارش مطالعه صنایع چوب در استانهای تهران و مرکزی (1364)ازتخم مرغ تا تولید جوجه (1364)گزارش نهایی: طرح گردآوری، پرورش جمعی، و کاربرد زنبورهای مگاشیل جهت ازدیاد بذر یونجه (1364)استفاده از آزولا در شالیکاری و نقش آن در کاهش مصرف کودهای ازته و افزایش محصول برنج (1364)فاصله کاشت نهال در جنگلکاری و درختکاری (1364)اطلاعاتی پیرامون میکرو اورگانیسم در مقابل داروها و مواد شیمیایی و پدیده انتقال مقاومت (1364)مایکوتوکسین ها ‭(Mycotoxins) ‬و مایکو توکسیکوز ‭(Mycotoxicosis)‬ (1364)استعدادهای نهفته ایران درپرورش میوه وارزش اقتصادی آن (1364)گزارش مطالعه صنایع چوب شمال ایران: مرحله نخست ‮‭63/12/3 - 63/11/26‬ مازندران شرقی (1364)گزارش سال دوم طرح موتاژنز پنبه ایستگاههای ورامین و کردکوی (1363)سخنی پیرامون طرح افزایش بهره دهی صنعت گوشت و مرغ کشور (1364)گزارش شرکت در دومین سمپوزیوم بین المللی تولیدات مرغداری در نواحی گرمسیر خاورمیانه خاور دور شمال آفریقا (1364)گزارش نهایی سال اول اجرای طرح تحقیقات مقاومت کلنهای صنوبر نسبت به شته مومی در ایران (1364)اولویتهای تحقیقاتی در زمینه پرورش گوسفند و بز ()

کنفرانسهای برگزار شده سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

تاکنون 6 کنفرانس توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

تاکنون 6 ژورنال منتشر شده توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: