آقای علیرضا بصیری

Alireza Basiri

استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182589)

38
25
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی