ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای علیرضا بصیری

Alireza Basiri

استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182589)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی علیرضا بصیری در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات علیرضا بصیری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتعیین منحنیهای همدمای رطوبت و گرمای ایزواستریک بادامیازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عملیات آبخیزداری و تغذیه مصنوعی بر احیاء قنوات مطالعه موردی: منطقه دشت کاشمر - استان خراسانکنفرانس بین المللی قنات1384
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر طرح های پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی در احیاء قنوات مطالعه موردی: مناطق سبزوار و کاشمرکنفرانس بین المللی قنات1384
4دریافت فایل PDF مقالهتعیین انرژی پیوندی و مدل مناسب جذب بادام کاملپنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون1387
5دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تولید علوفه گونه های مرتعی چندساله براساس رابطه همبستگی قطر و ارتفاع گیاه با وزن آندومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پخش سیلاب در وضعیت گرایش و تغییرات پوشش گیاهی مرتعی آبخوان کاشمردومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشکلات حین ساخت پروژه های آب و خاک مطالعه موردی:استخر خاکی ذخیره ای گرینه نیشابورسومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی 1391
8دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری بهینه از فناوریهای اطلاعات مکانی در راستای تهیه کاداستر زراعینخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
9دریافت فایل PDF مقالهتعیین منحنی های هم دمای دفعی رطوبت خرمای استعمران و برازش مدلهای مناسب برای آندومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی1388
10دریافت فایل PDF مقالهاثر فرآیند اسمزی تحت خلاء ناپیوسته بر روی برخی ویژگی های کیفی برش های پرتقالبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خواص آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی گیاه رازیانه با ترکیبات آنتی اکسیدان سنتزی در روغن زیتونبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
12دریافت فایل PDF مقالهاثر عصاره اتانولی گیاه رازیانه و ترکیبات آنتی اکسیدان سنتزی بر زمان مقاومت به اکسیداسیون در روغن زیتونبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
13دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظتهای مختلف عصاره اتانولی دانه رازیانه بر تغییرات اندیس پراکسید، آنیزیدین و توتکس در روغن زیتون در طی دوره نگهداریبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
14دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی فرآیند خشک کردن اسمز- هوای داغ تحت خلا ناپیوسته در تولید چیپس پرتقال با استفاده از روش سطح پاسخاولین همایش ملی میان وعده های غذایی1393
15دریافت فایل PDF مقالهتولید نوشیدنی فوری بر پایه گندماولین همایش ملی میان وعده های غذایی1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی اکولوژی و تنوع زیستی مراتع حوزه آبخواندری شهرستان کاشمرسومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران1383
17دریافت فایل PDF مقالهپایش و بررسی تغییرات کمی و کیفی پوشش گیاهی در ایستگاه بخش سیلاب کاشمرسومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران1383
18دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی فرآیند سرخکردن تحتخلاء بادمجان با استفاده از روش رویه پاسخنخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران1394
19دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی فرآیند سرخکردن تحتخلا بامیه با استفاده از روش رویه پاسخنخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران1394
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر صمغ کتیرا برمیزان چسبندگی و خواص کیفی پودر سوخاریاولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران1394
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات مالتودکسترین بر میزان چسبندگی، جذب روغن و رنگ قارچ سوخاری شدهاولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران1394
22دریافت فایل PDF مقالهفعالیت ضدمیکروبی اسانس و عصاره اتانولی دانه رازیانه بر رشد آسپرژیلوس فلاووساولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1395
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات بازدارندگی اسانس و عصاره اتانولی دانه رازیانه بر رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوساولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1395
24دریافت فایل PDF مقالهویژگیهای ریولوژیک نشاسته دوبار اصلاح شده سیبزمینی به همراه نانوکیتوزاناولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1395
25دریافت فایل PDF مقالهفناوری تولید برنج دانهای اکسترود شدهاولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1395
26دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره برگ گیاه خرفه در روغن سویا و مقایسه آن با آنتیاکسیدانهای سنتزی BHA و BHTچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فرآیند سرخکردن در خلا بر محتوی رطوبت و روغن برشهای سرخشده کدوسبز(Cucurbita pepo)چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
28دریافت فایل PDF مقالهغنیسازی برنج به روش پخت اکستروژنچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سرخکردن تحت شرایط خلاء بر محتوی رطوبت و روغن فیله های مرغچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
30دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سرخ کردن تحت شرایط مایکروویو بر روی بافت، محتوی رطوبت و روغن فیله های مرغچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات رنگ، بازده و افت پس از فرآیند در سرخکردن فیلههای مرغ تحت شرایط مایکروویوچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
32دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی ترکیبات شیمیایی و ارزش تغذیه ای کلاهک و پایه قارچ دکمه ای (آگاریکوس بیسپوروس) (به منظور استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی)دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم1396
33دریافت فایل PDF مقالهمولفه های مقاوم سازی دفاعی-اقتصادی مبتنی بر سیاست های کلی نظام در منظومه اقتصادمقاومتیاولین همایش ملی نگرش های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد1397
34دریافت فایل PDF مقالهالگوی تربیتی عناصر امنیتی و اطلاعاتی مبتنی بر دیدگاه شهید مطهری(ره)ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران1397
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی زنده مانی لاکتوباسیلوس روتری در شرایط شبیه سازی شده معده به شکل ریز پوشانی شده و نشدهسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1398

مقالات علیرضا بصیری در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 49 بار

نمودار تولید سالانه مقالات علیرضا بصیری

تماس با علیرضا بصیری


به اشتراک گذاری صفحه علیرضا بصیری

پشتیبانی