آقای دکتر محمدرضا اکبری جوکار

Dr. MohammadReza Akbari Jokar

دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی صنایع

فرد مهم علمی - Researcher ID: (501243)

43
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی