آقای دکتر علی شهابی

Dr. ali shahabi

شبکه توسعه اجتماعی رسالت

Researcher ID: (101898)

14
14
2
3
3
7
2
9

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • انجمن روابط عمومی ایران
 • انجمن مدیریت تکنولوژی ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Shahriari, Mohammadreza, Pilevari, Nazanin, Shahbi, Ali, "A Model for Implementation and Development of Electronic Banking in Iran (Case Study: Bank Resalat)", European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings, Vol 4, No 1
 •  Saeidi, Parviz, Eslami Mofid Abadi, Hossein, Shahabi, Ali, Effect of Qualitative Dimensions of Social Capital on Economic Growth in Iran, Caspian Journal of Applied Sciences Research, 2(4), pp. 105-123,
 •  Shahabi, Ali, Faez, Ali,Fazli, Damoon, Organizational intelligence dismounting barriers prioritization: A real-world case study, Management Science Letters,2 (2012) 3013–3022
 •  Karami, Mosayeb, Mehdiabadi, Amir, Shahabi, Ali, Mardani,Mohsen, An empirical study for measuring the success index of banking industry, Management Science Letters, 2 (2012) 1155–1166
 •  shahabi, vahid, sahahabi, ali, Analays of the role of privatization in investment and the country's financing system with approach and by using fuuzy dematel technicue under current economic conditions(in Persian)
 •  Saeidi, Parviz, Eslami Mofid Abadi, Hossein, Shahabi, Ali, Study of relation between company accounting variable with optimal return of portfolio in stock exchange market of Tehran, publication descriptionInternational Journal of Business Management and Administration, Vol. 1(1), pp. 013-025
 •  Danaei, Abolfazl, Shahabi, Ali, Mehdiabadi, Amir, "Social Knowledge Management (Case Studying of Islamic Azad University of Semnan Branch)", International Journal of Business and Commerce Vol. 1, No. 4: Dec 2011[08-21]
 •  Vakil Alroaia, Younos , Hemati, Mohammad, Shahabi, Ali, "MODELING OF TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL BASED ON SYSTEM DYNAMICS APPROACH", JM INTERNATIONAL JOURNAL OF IT, JANUARY, 2011 VOLUME -1 ISSUE 1 ©JM ACADEMY ISSN: Print 2229-6115
 •  Shahabi, Ali, Azar, Adel, Radfar, Reza, AsadiFard, Reza, "Combining Soft Systems Methodology with Interpretive Structural Modeling and System dynamics for network orchestration: Case Study of the formal science and technology collaborative networks in Iran", systemic practice and action research,

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

 • آزاد

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • بانک قرض الحسنه رسالت (1391-1397)
 • شبکه توسعه اجتماعی رسالت (1397-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، پیام نور، غیر انتفاعی (1390-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • رتبه یک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد سمنان با معدل 19.45 (1389)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد سمنان (1389)
 • رتبه یک کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد سمنان (1387)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دوره فن بیان - بنیاد بیان (1397)
 • همایش انجمن روابط عمومی ایران - انجمن روابط عمومی (1394)
 • کارگاه مقاله نویسی isi - دانشگاه آزاد سمنان (1389)
 • همایش خصوصی سازی - دانشگاه آزاد سمنان (1389)
 • همایش مدیریت دانش - دانشگاه سمنان (1389)
 • کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکر - (1389)
 • کنفرانس بین المللی مدیریت نواوری و کارافرینی - تهران (1389)

سایر موارد

 • گواهی نامه دوره msp
 • گواهی نامه دوره spss
 • گواهی نامه دوره امداد و نجات
 • عضویت در هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
 • گواهی نامه نظام ارزیابی و طبفه بندی مشاغل
 • دوره کامل مالیات بر ارزش افزوده
 • گواهی نامه دوره مدیریت ارتباطات و روابط عمومی
 • طرح تحقیاتی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت در استان سمنان
 • طرح تحقیقاتی افکارسنجی مشترکین تلفن همراه - اداره مخابرات استان سمنان