خانم دکتر سعیده کتابی

Dr. Saeedeh Ketabi

دانشیار، دانشگاه اصفهان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185210)

46
21
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی