ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای غلامعلی طبرسا

Gholamali Tabarsa

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی - معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179444)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی - معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی غلامعلی طبرسا در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی - معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

سمتهای علمی و اجرایی غلامعلی طبرسا در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات غلامعلی طبرسا در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی (ELS) براساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM)همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری1388
2دریافت فایل PDF مقالهارائه ی مدل مدیریت تغییر در توسعه محصولات جدید با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمهمایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری1388
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی (ELS) بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM)چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی1388
4دریافت فایل PDF مقالهIntellectual Capital and Transformational Leadership Style: a Case Study in Iran Telecommunication's SMEنخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری1388
5دریافت فایل PDF مقالهتفکر خلاق ؛ضرورت ها، راهکارها و پیامدهای آنکنگره ملی علوم انسانی1385
6دریافت فایل PDF مقالهنقش دانش ضمنی در تفکر مرزشکنپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1389
7دریافت فایل PDF مقالهدرآمدی بر کارآفرینی در بخش دولتی: رویکردی مفهومیاولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی1389
8دریافت فایل PDF مقالهتبیین نقش یادگیری سازمانی در کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی)اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی1389
9دریافت فایل PDF مقالههمراستا سازی نظامهای کنترل در سازمان های دولتی: انتخابی اجتناب ناپذیراولین کنفرانس بهبود و تحول اداری1387
10دریافت فایل PDF مقالهمیزان رضایت مندی کارکنان دولت از سیستم آموزش الکترونیکی ( مورد مطالعه: کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه شهیدبهشتیاولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت 1392
12دریافت فایل PDF مقالهمقایسه بین وضع موجود و وضع مطلوب استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه: منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد)سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین1393
13دریافت فایل PDF مقالهمدیریت مصرف انرژی در سطح ملیسومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین1393
14دریافت فایل PDF مقالهرویکردهای برون سپاری و چالشهای رضایت شغلی منابع انسانیسومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین1393
15دریافت فایل PDF مقالههوش اخلاقی: ماهیت، محتوا و کارکردهاسومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین1393
16دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل مؤثر بر هوش رقابتی در بانک پارسیاناولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 211393
17دریافت فایل PDF مقالهمدیریت منابع انسانی الکترونیک: ماهیت، محتوا و کارکرداولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت دانش مشتری CKM اهمیت آن برای سازمان ها و عوامل مؤثر بر اجرای آنسومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین1394
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش و کاربرد مولفه های هوش تجاری در مدیریت منابع انسانی مورد مطالعه بانک صادرات ایراننخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی1395
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر هوش تجاری بر مزیت های رقابتی سازمانی مورد مطالعه شرکت بیمه پارسیان در سطح شهر تهراننخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی1395
21دریافت فایل PDF مقالهمدیریت برداشت ذینفعان از سازمان: چیستی، چرایی و کارکردهای آننخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی1395
22دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و بررسی نقش استعداددرمدیریت منابع انسانینخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی1395
23دریافت فایل PDF مقالهتبیین رابطه هوش سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان ستادی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایراننخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی1395
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر هوش سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان مورد مطالعه: سازمان ثبت احوال شهر تهراننخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی1395
25دریافت فایل PDF مقالههوشمندی سازمانی در زیر ساخت شبکه دانش در سازماننخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی1395
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین هوش هیجانی و ابعادشخصیت مدیران موردمطالعه: یکی ازشرکت های گروه مپنانخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی1395
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر هوش معنوی بر سرمایه اجتماعینخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی1395
28دریافت فایل PDF مقالهالگویی برای سنجش هوش تجاری در صنعت برقنخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی1395
29دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تطبیقی وضع موجود و مطلوب جهت بررسی امکان استقرار و پیاده سازی نظام مدیریت دانش بر اساس مدل عمومی نیومن (مطالعه موردی: شرکت صنعتی زر ماکارون )هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش1394
30دریافت فایل PDF مقالهبرسی نقش مدیریت استعداد در مدیریت مابع انسانی سازمانهاهشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش1394
31دریافت فایل PDF مقالهنقش هوش هیجانی در فرآیند مذاکرهچهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه رهبری معنوی با سکوت سازمانیدومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی1395
33دریافت فایل PDF مقالهنقش دولت الکترونیک در رسیدن به حکمرانی خوباولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری1395
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدل های موفقیت سیستم های اطلاعاتی منابع انسانیدومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد1395
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه تعلق خاطر کاری با عملکرد کارکنانکنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی1396
36دریافت فایل PDF مقالهمدیریت منابع انسانی الکترونیک اجتماعی به عنوان رویکردی نوین در مدیریت منابع انسانیکنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی1396
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه هوش معنوی با سرمایه فکریکنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی1396
38دریافت فایل PDF مقالهرهبری اخلاقی و جایگاه آن بر نقش عملکرد کارکنان با نقش میانجی مالکیت روان شناختی کارکنانکنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی1396
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش کار عاطفی در شکل گیری فرسودگی شغلیکنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی1396
40دریافت فایل PDF مقالهسازمان هوشمند و مدیریت بحرانکنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی1396
41دریافت فایل PDF مقالهضرورت وجود خود کنترلی در سازمانکنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی1396
42دریافت فایل PDF مقالههوشمندی کسب و کار و نقش آن در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانکنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی1396
43دریافت فایل PDF مقالههوشمندسازی نظام جذب منابع انسانی برای مشاغلی با هویت کار احساسیکنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی1396
44دریافت فایل PDF مقالهکارآفرینی در سازمان های هوشمندکنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی1396
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سیستم منابع انسانی با شیوه های کاری با عملکرد بالا بر عملکرد سازمانیکنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی1396
46دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اولویت بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF’s) مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی با استفاده از تکنیک AHPسومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی1396
47دریافت فایل PDF مقالهمدیریت منابع انسانی در شرکت های هلدینگششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع1397
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد توسعه خدمات جدید در شعب و ادارات مرکزی بانک مسکن شهر تهرانسومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1398
49دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل معادلات ساختاری مدیریت برداشت (طرز تلقی) از سازمان با رویکردشهرت سازمانی و تصویر سازمانیکنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع1398
50دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نقش میانجی مدیریت برداشت(طرز تلقی) در رابطه بین هویت سازمانی و تصویر سازمانیکنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع1398
51دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان بکارگیری مؤلفه های رهبری تحول آفرین در کارخانه کویر تایر بیرجندهمایش بین المللی مدیریت1393

مقالات غلامعلی طبرسا در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی (ELS) براساس مدل پذیرش فناوری (TAM)فصلنامه فناوری آموزش1393
2دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت آموزشی مطالعه موردی دانشگاه اصفهانفصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی1391
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت موجود و مطلوب تکیه گاه های مسیر شغلی کارکنانفصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی1395
4دریافت فایل PDF مقالهتبیین ارتباط هوش سازمانی و خلق دانش (مورد مطالعه: کارکنان یک شرکت صنعتی)پژوهش نامه مدیریت تحول1391
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه مدیریت تصویرپردازی و فرسودگی شغلیفصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول1393
6دریافت فایل PDF مقالهعوامل زمینه ای استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران)فصلنامه مطالعات دانش شناسی1395
7دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل مدیریت رفتارهای کاری نابهنجار براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شدهفصلنامه مدیریت سازمان های دولتی1393
8دریافت فایل PDF مقالهطراحی و تبیین الگوی مدیریت فلات زدگی شغلی در سازمان های ایرانی (مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت)فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی1393
9دریافت فایل PDF مقالهطراحی الگوی همسوسازی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کسب و کاردوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی1386
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر گذاری اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش تعهد سازمانیدوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی1387
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر چابکی سازمانفصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی1395
12دریافت فایل PDF مقالهمدیریت دانش مشتری و قابلیت های انطباق با محیطفصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی1394
13دریافت فایل PDF مقالهتبیین راهبرد بازمهندسی اثربخشی رشته مدیریت در آموزش عالیفصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی1393
14دریافت فایل PDF مقالهطراحی مدل راهبردی اثربخش به منظور ارزیابی عملکرد دانشگاه هافصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی1393
15دریافت فایل PDF مقالهتبیین و طراحی مدل رسالت مسئولیت اجتماعی سازمانفصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی1390
16دریافت فایل PDF مقالهمعماری راهبردی سرمایه انسانیفصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی1390
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر چابکی سازمانپژوهش های مدیریت منابع انسانی1395
18دریافت فایل PDF مقالهآوای کارکنان و پیامدهای سازمانی: تبیین چهار راهبرد آوای کارکنان بر اساس تغییرات دو متغیر تعدیل کننده فرهنگ عام گرا/خاص گرا و تبادل رهبر-عضوفصلنامه مدیریت کسب و کار1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1140 بار

نمودار تولید سالانه مقالات غلامعلی طبرسا

تماس با غلامعلی طبرسا


به اشتراک گذاری صفحه غلامعلی طبرسا

پشتیبانی