آقای دکتر روح الله تولایی

Dr. ruhollah tavallaee

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

فرد مهم علمی - Researcher ID: (4221)

32
22
9
4

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Nahal AarabI, Rouhollah Tavallaee and etal. (2020), “Exploring the feasibility of applying a conceptual model of soft systems methodology in implementing a management information system in Universities of Medical Sciences incubators”, Journal of Health Management & Informatics, Volume 7, Issue 3, PP. 170-178, ISSN: 2322-1097.
 •  "Modeling the Crowdsourcing Effective Factors on Marketing in Tourism Industry", Science Publishing Group, (2020), Vol 5, No 1: 1
 •  "The combined theory of planned behaviour and technology acceptance model of mobile learning at Tehran universities", Inderscience Publishers, (2017), Vol 11, No 2: 176
 •  20. Ruhollah Tavallaei; Mohammad Milad Ahmadi (2018), Factors Influencing Acceptance of E-health: an Interpretive Structural Modeling, Journal of Information Technology Management (SCOPUS indexing), Volume 10, Issue 3, Autumn 2018, Page 106-126. Doi: 10.22059/JITM.2019.281205.2356.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب مدیریت عملکرد راهبردی: حسابرسی عملکرد (انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)) - 1399 - فارسی
 • کتاب راهنمای عملی تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار (انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)) - 1398 - فارسی
 • کتاب فنون و ابزارهای روش تحقیق در مدیریت"، (انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1397 - فارسی
 • کتاب ارزیابی هوشمندی کسب و کار در سازمانها (انتشارات دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) - 1396 - فارسی
 • کتاب روش های تحقیق در سازمان و مدیریت (انتشارات دهکده هوسم) - 1396 - فارسی
 • کتاب مفاهیم و کاربردهای نوین مدیریت دانش (انتشارات حتمی) - 1395 - فارسی
 • کتاب مدیریت مذاکره های برد- برد (انتشارات پیک نور) - 1394 - فارسی
 • کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی (موسسه مطالعات بین المللی انرژی) - 1392 - فارسی
 • کتاب مدیریت ارزش آفرین دانش و دستاوردهای نوین آن در صنعت نفت (موسسه مطالعات بین المللی انرژی) - 1391 - فارسی

سوابق استادی