تدوین و ارزیابی مدل سلسله مراتبی فرآیندهای مدیریت دانش؛ مطالعه موردی: شرکت های سرمایه گذاری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 554

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MOCONF10_036

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

دانش، منبع ارزشمند سازمان ها در قرن حاضر است که به عنوان اساس و مهمترین عامل رقابت مطرح شده است. این پژوهش درصدد تدوین و ارزیابی مدل سلسله مراتبی فرآیندهای مدیریت دانش است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی - می باشد. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان شرکت های سرمایه گذاری تشکیل می دهند. نمونه آماری شامل 84 نفر از کارشناسان حوزه مالی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی برای آزمون مدل تحقیق انتخاب شده اند. داده های مطالعه با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزیی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از انجام تحقیق بیانگر تاثیر مثبت مولفه های تعریف شده بر فرآیندهای مدیریت دانش می باشد.

کلیدواژه ها:

فرآیندهای مدیریت دانش ، مدل سلسله مراتبی ، رویکرد کمترین مربعات جزیی

نویسندگان

آرش عمرزاده

کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران

علی اوتارخانی

استادیار، دانشگاه شهید بهشتی تهران

روح الله تولایی

استادیار، دانشگاه شهید بهشتی تهران