ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل بلوغ سازمان بهره وری آسیایی (APO) : مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 527

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BMJI-13-50_007

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1400

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بلوغ مدیریت دانش بر مبنای مدل بلوغ بهره وری آسیایی در شرکت انتقال گاز شهر تهران انجام شده است. این پژوهش براساس هدف، کاربردی و بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی پیمایشی است. داده ها با توزیع پرسشنامه استاندارد مدل بلوغ بهره وری آسیایی در بین ۱۱۴ نفر از کارکنان رسمی و غیررسمی شرکت انتقال گاز جمع آوری و با استفاده از مدل بلوغ سازمان بهره وری آسیایی، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزاز آماری spss و اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت انتقال گاز از لحاظ بلوغ سازمانی در سطح واکنش قرار دارد. نتایج حاصل از تحلیل نشان داد هفت مولفه مدل بهره وری آسیایی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و شرکت انتقال گاز ایران در این هفت مولفه، پایین تر از چارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی قرار دارد.

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش ، مدل بهره وری آسیایی مدیریت دانش ، شرکت انتقال گاز ایران

نویسندگان

سولماز سلطانی

گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

روح الله تولایی

گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

علیرضا اسلامبولچی

گروه مدیریت دولتی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

یاسر قاسمی نژاد

گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران