CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل بلوغ سازمان بهره وری آسیایی (APO) : مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز ایران

عنوان مقاله: ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل بلوغ سازمان بهره وری آسیایی (APO) : مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز ایران
شناسه ملی مقاله: JR_BMJI-13-50_007
منتشر شده در در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

سولماز سلطانی - گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
روح الله تولایی - گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.
علیرضا اسلامبولچی - گروه مدیریت دولتی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
یاسر قاسمی نژاد - گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بلوغ مدیریت دانش بر مبنای مدل بلوغ بهره وری آسیایی در شرکت انتقال گاز شهر تهران انجام شده است. این پژوهش براساس هدف، کاربردی و بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی پیمایشی است. داده ها با توزیع پرسشنامه استاندارد مدل بلوغ بهره وری آسیایی در بین ۱۱۴ نفر از کارکنان رسمی و غیررسمی شرکت انتقال گاز جمع آوری و با استفاده از مدل بلوغ سازمان بهره وری آسیایی، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزاز آماری spss و اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت انتقال گاز از لحاظ بلوغ سازمانی در سطح واکنش قرار دارد. نتایج حاصل از تحلیل نشان داد هفت مولفه مدل بهره وری آسیایی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و شرکت انتقال گاز ایران در این هفت مولفه، پایین تر از چارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی قرار دارد.

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش, مدل بهره وری آسیایی مدیریت دانش, شرکت انتقال گاز ایران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1251419/