اثربخشی برنامه های توانمند سازی زناشویی بر رضایت مندی زناشویی زوجین

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 232

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCPSM-3-1_004

تاریخ نمایه سازی: 8 شهریور 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه های توانمند سازی زناشویی بر رضایت مندی زوجین می باشد. روش: این پژوهش در چارچوب طرح های آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. ۳۶ زوج از زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهر اردبیل به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. گروه های آزمایشی برنامه های توانمند سازی انریچ و گلاسر را دریافت نمودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه رضایت مندی زناشویی جمع آوری و با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیری و چند متغیری تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد رضایت مندی زناشویی در هر دو گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بهبود یافته است. نتیجه گیری: یافته ها از اثربخشی برنامه های توانمند سازی ازدواج در پیشگیری از بروز ناسازگاری های زناشویی حمایت می کند.

کلیدواژه ها:

برنامه توانمند سازی زناشویی ، برنامه انریچ ، برنامه گلاسر و زوجین

نویسندگان

فرشته پورمحسنی

دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل

عباسعلی اللهیاری

دانشگاه تربیت مدرس

علی فتحی آشتیانی

دانشگاه بقیه الله

پرویز آزاد فلاح

دانشگاه تربیت مدرس

فضل الله احمدی

دانشگاه تربیت مدرس