ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مجید صفاری نیا

Majid Safarinia

رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران- استاد دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186937)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی مجید صفاری نیا در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات مجید صفاری نیا در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزشیابی فعالیتهای آموزشی و آگاهسازی بهینه‎سازی مصرف انرژی در مدارس تهران (سال تحصیلی 1378-1377)سومین همایش ملی انرژی1380
2دریافت فایل PDF مقالهتأثیر شیوه های رفتاری، شناختی و رفتاری - شناختی ( ترکیبی ) بر تغییر نگرش و رفتار مصرف انرژی الکتریکی دانشآموزان و الگوی مصرف انرژی الکتریکی خانوادهششمین همایش ملی انرژی1386
3دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روان شناسی آموزشی در تغییر رفتار مصرف انرژی دانش آموزان آموزش و پرورش شهر تهرانچهارمین همایش ملی انرژی1382
4دریافت فایل PDF مقالهنقش آموزش و آگاه سازی بر بهینه سازی مصرف انرژیچهارمین همایش ملی انرژی1382
5دریافت فایل PDF مقالهتبدیل ترموشیمیایی چوب و زائدات کشاورزی به گاز ( راهبردی مناسب برای تأمین انرژی روستاها به روش غیر متمرکز )چهارمین همایش ملی انرژی1382
6دریافت فایل PDF مقالهروان شناسی اجتماعی و تغییر نگرش مصرف کنندگان انرژیپنجمین همایش ملی انرژی1384
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای تعارضهای روانیکودکان عادی، تکوالد و کودکانی که مادرانشان شاغل هستندبر اساس تست ترسیم خانوادههمایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان1390
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و سلامت روان در مراجعین کافینت های شهر کرمانشاه(محورسیاستگذاری اجتماعی در حوزه فضای مجازی و آسیب های اجتماعی)نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید1391
9دریافت فایل PDF مقالهرابطه باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با گرایش به اعتیاد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر جیرفتکنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی 1393
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان اثربخشی آموزش مهارتهای حل مسأله و طرحواره درمانی بر ترس از موفقیت دانش آموزان دختر مقطع راهنماییکنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی1394
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سبکهای فرزندپروری مستبدانه، مقتدارانه، سهل انگارانه با ابعاد 9 گانه سلامت روانسومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران1396
12دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر بخشی درمان پذیرش مبتنی بر تعهد و مدیریت استرس با رویکرد شناختی رفتاری بر تنظیم هیجان زنان مبتلا به سرطان پستانپنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی1398
13دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی طراحی محیط های یادگیری بر پیشرفت درسی درس املاء دیرآموزان پسر و دخترنخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی1397
14دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی طراحی محیط های یادگیری بر پیشرفت درسی درس علوم تجربی دیرآموزان پسر و دخترنخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی1397
15دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی طراحی محیط های یادگیری بر پیشرفت درسی درس ریاضی دیرآموزان پسر و دخترنخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی1397
16دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر روان درمانی مثبت نگر بر افزایش شادکامی و کاهش اعتیاد به فضای مجازی دختران دبیرستانیپنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار1399

مقالات مجید صفاری نیا در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهمقایسه راهبردهای فراشناختی یادگیری، کمال گرایی و انگیختگی شناختی بین رتبه های برتر و سایر داوطلبان امتحانات ورودی سراسری دانشگاههافصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی1392
2دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مؤلفه های شخصیت جامعه پسند و خودشیفتگی بر بهزیستی اجتماعی در ساکنان شهر تهرانفصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی1393
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط سبک های تصمیم گیری و ادراک ریسک با رفتارهای کارآفرینانه در بین مدیران فرهنگیفصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی1394
4دریافت فایل PDF مقالهنقش استفاده آسیب زا از فضای مجازی در پیش بینی کیفیت زندگی در دانشجویانفصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند1396
5دریافت فایل PDF مقالهخودشیفتگی،عزت نفس و ابعادپرخاشگری درنوجوانانفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی1390
6دریافت فایل PDF مقالهرابطه ابعاد شخصیت با حل مساله و بهزیستی روان شناختی: نقش خودشیفتگیفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی1393
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرددوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت1395
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه سازگاری تحصیلی دانشجویان سال اول تا چهارم دانشگاه و رابطه آن با حمایت اجتماعی خانواده و دوستانفصلنامه روان شناسی تربیتی1387
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش مهارت های غلبه بر سهل انگاری بر سهل انگاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتداییفصلنامه روان شناسی تربیتی1389
10دریافت فایل PDF مقالهرواسازی و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی در زنان ومردان ساکن شهر تهرانفصلنامه اندازه گیری تربیتی1393
11دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی کننده های شخصیتی گرایش به دیندو فصلنامه دین و ارتباطات1393
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی آموزش برنامه ارتباط زوج ها برکیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی زنان ناراضی از زندگی زناشویی شهر تهرانمطالعات روان شناختی1393
13دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی آموزش مصون سازی در مقابل فشار روانی بر فرسودگی شغلی و تاب آوری کارکنان دانشگاهمطالعات روان شناختی1393
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر طرحواره درمانی گروهی بر ارتقای بهزیستی اجتماعی و ادراک اعتماد اجتماعی در دانشجویانمطالعات روان شناختی1398
15دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی رفتار جامعه پسند بر اساس اعتماد اجتماعی و دیدگاه گیری اجتماعیفصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 26 شهریور 1399 - تعداد مشاهده 36 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مجید صفاری نیا

تماس با مجید صفاری نیا


به اشتراک گذاری صفحه مجید صفاری نیا

پشتیبانی