فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی

The Quarterly Journal of Modern Psychological Researches

فصلنامه «پژوهش های نوین روانشناختی» در سال ۱۳۸۵ با هدف بررسی و انتشار مقالات پژوهشی و کاربردی در حوزه روانشناسی و علوم مرتبط از سوی «گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز» ایجاد شده که تا قبل از سال ۱۳۸۹ با عنوان «فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز» فعالیت داشته است. مالکیت مادی و معنوی این فصلنامه به دانشگاه تبریز تعلق دارد و مقالات آن سالیانه به صورت فصلنامه در چهار شماره به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود. مخاطبان فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی تمامی متخصصین، پژوهشگران و صاحبان آثار، دانشجویان، اساتید و کلیه علاقه مندان به مباحث نوین و کاربردی در حیطه روانشناسی می باشند. همچنین از پژوهشگران حوزه روانشناسی و علوم مرتبط در سطوح ملی و بین المللی جهت نشر آثار مختلف علمی شان دعوت به عمل می­ آید. تمامی مقالات به روش داوری دوسو ناشناس و زیر نظر مستقیم سردبیر و اعضای شورای دبیران در کوتاه ترین بازه زمانی ممکن مورد ارزیابی علمی دقیق قرار می گیرند.

حوزه موضوعی نشریه: روانشناسی (بالینی، کودک و نوجوان، شخصیت، عمومی، رشد، سلامت، تربیتی، اجتماعی، شناختی، مشاوره)، روانسنجی، علوم اعصاب شناختی.

حوزه ها و شاخه های علمی عمده فصلنامه عبارتند از:

روانشناسی بالینی
روانشناسی کودک و نوجوان
روانشناسی شخصیت
روانشناسی عمومی
روانشناسی رشد
روانشناسی سلامت
روانشناسی تربیتی
روانشناسی اجتماعی
روانشناسی شناختی
مشاوره
روانسنجی
علوم اعصاب شناختی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات