ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مهدی امیدیان

Mahdi Omidian

دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179901)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی مهدی امیدیان در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه سمنان
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات مهدی امیدیان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرددومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1392
2دریافت فایل PDF مقالهتأثیر گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری بر سازگاری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرددومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1392
3دریافت فایل PDF مقالهتأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش پرخاشگری دانش آموزانپسر دبیرستانیاولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران1394
4دریافت فایل PDF مقالهتأثیر آموزش گروهی به شیوه یکپارچه توحیدی در کاهش پرخاشگریدانش آموزان پسر دبیرستانیاولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران1394
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری بر کاهشپرخاشگری زندانیان مرداولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران1394
6دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش والدین با استفاده از رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان دختر متوسط اولکنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم1395
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت تعزیه خوانی بر کاهش پرخاشگریمددجویان پسرچهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
8دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش والدین با استفاده از رویکرد شناختی – رفتاری بر کاهش مشکلاترفتاری دانشآموزان دخترمتوسطه اولچهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش معلم در ارتقاء روحیه ی پژوهشی دانش آموزانچهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل ترس از ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیانچهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
11دریافت فایل PDF مقالهارزشیابی کیفی توصیفی از نظریه تا عملچهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسردبیرستانیچهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
13دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش والدین با استفاده از رویکرد شناختی – رفتاری بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر متوسطه دومپنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
14دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش ناسازگاری دانشآموزان پسر متوسطه اولپنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
15دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش والدین با استفاده از رویکرد شناختی- رفتاری بر کاهش ناسازگاری دانش آموزان پسر متوسطه دومپنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نقش معلم در فرآیند آموزش و یادگیری دانش آموزانپنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت تعزیه خوانی بر کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر ابتداییپنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
18دریافت فایل PDF مقالهمروری بر روشهای تشخیص چهرهسومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری1395
19دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی رضایت زناشویی بر اساس مولفه های تمایز یافتگی و واکنش های ناکارآمد منفی در مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنیچهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی1396
20دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش والدین بااستفاده ازرویکرد شناختی رفتاری برکاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان دخترابتداییششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1397
21دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی نظام آموزشی دوره ابتدایی ایران و آمریکاششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1397
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین جو سازمانی با ارتقا انگیزش کارآفرینی معلمان مقطع دوم متوسطه شهرستان اردلششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1397
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین خودکارامدی و تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان اردلششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1397
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی و شناسایی مشکلات اجرایی طرح ارزشیابی کیفی-توصیفی در مدارس چندپایه مختلط دوره ابتداییششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1397
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی فقهی و حقوقی حمایت از خانواده زندانیانچهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی1398
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی فقهی حمایت از خانواده زندانیانچهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی1398
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی فقهی و حقوقی حمایت از خانواده زندانیانهفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران1399
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی فقهی حمایت از خانواده زندانیانهفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران1399

مقالات مهدی امیدیان در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 79 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مهدی امیدیان

تماس با مهدی امیدیان


به اشتراک گذاری صفحه مهدی امیدیان

پشتیبانی