آقای مهدی امیدیان

Mahdi Omidian

دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179901)

28
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی