آقای یوسف کریمی

Yousef Karimi

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181946)

5
35
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی