خانم دکتر فتانه تقی یاره

Dr. Fattaneh Taghiyareh

استادیار دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176201)

25
27
60
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی