خانم فتانه تقی یاره

Fatane Naghiyareh

استادیار دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176201)

15
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی