آقای پروفسور بابک نجار اعرابی

Prof. Babak Nadjar Araabi

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (44982)

147
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی