آقای دکتر مهدی صادقی

Dr. Mahdi Sadeghi

دانشیار، موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184699)

182
72
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی