طبقه بندی پارک های علم و فناوری ایران بر اساس فناوری های اطلا عاتی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,219

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-3-9_004

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

امروزه به دلیل تحولا ت شدیدی که در فناوری های اطلا عاتی در حال شکل گیری است، شاهد حرکتی سریع از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دانش- محور (اقتصاد نوین) هستیم. به همین علت پارک های علم و فناوری، به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی، باید در زمینه استفاده از فناوری های اطلا عاتی پیشتاز باشند تا بتوانند تسهیلا تی را در اختیار شرکت های مستقر در پارک قرار دهند تا قادر باشند با سایر شرکت ها رقابت کنند. از طرف دیگر به دلیل تنوع پارک های علمی از نظر شکل سازمانی و نحوه عملکرد، طبقه بندی های ارائه شده از پارک ها بسیار اندک هستند و اکثر آنها قابل تعمیم به کل پارک های موجود در جهان نیستند. در این مقاله، طبقه بندی جدیدی از پارک های علمی بر اساس فناوری اطلا عاتی که در اختیار شرکت های مستقر در پارک قرار داده می شود، ارائه شده است. در نهایت این طبقه بندی روی پارک های علمی موجود در ایران اعمال شده است.

کلیدواژه ها:

طبقه بندی پارک های علم و فناوری ، فناوری های اطلاعاتی

نویسندگان

سید مهبد تولایی

دانشجوی فناوری اطلاعات دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

فتانه تقی یاره

استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران