خانم دکتر زهرا علیزاده بیرجندی

Dr. Zahra Alizadeh Birjandi

دانشیار، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178289)

38
36
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی