آقای دکتر مهدی سهرابی

Dr. Mehdi Sohrabi

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183923)

9
44
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی