آقای دکتر ایرج نیک پی

Dr. Iraj Nikpay

عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه لرستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (478517)

33
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی