آقای دکتر شاهرخ مکوند حسینی

Dr. Shahrokh Mcvand Hosseini

دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186372)

16
63
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی