آقای دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی

Dr. Bahram Ali Ghanbari Hashem Abadi

استاد مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179704)

24
44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی