آقای دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی

Dr. Bahram Ali Ghanbari Hashem Abadi

استاد مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179704)

24
52
18
3
6
19

"پروفسور بهرامعلی قنبری هاشم آبادی" دارای دکترای مشاوره خانواده و استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد می باشند که در رزومه ایشان می توان به ریاست دانشکده روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، قائم مقام اجرائی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و ریاست شورای سیاست گذاری بهداشت روان وزارت بهداشت اشاره کرد. دکتر قنبری درمانگری همدل و الگوی کامل از یک مشاور اخلاق مدار است که سالهای عمر خود را صرف آموزش به دانشجویان و کمک به تحکیم بنیان خانواده ها کرده است. دکتر قنبری هم اکنون مدیر و موسس پلی کلینیک رواندرمانی "والا" و درمانگر ”مرکز تحکیم خانواده و ازدواج حس زندگی” می باشند.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • پایان نامه بررسی اثر بخشی برنامه ذهن آگاهی بر مدیریت خشم و کاهش آمادگی اعتیاد نوجوانان (دانشگاه فردوسی مشهد) - 1402 - فارسی
 • پایان نامه اثربخشی گروه درمانی مبتنی برطرحواره درمانی بر تمایزیافتگی ، ابرازگری هیجانی و دلزدگی زناشویی (دانشگاه فردوسی مشهد) - 1402 - فارسی
 • کتاب اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر نشانگان ناسازگاری در نوجوانان دختر مهاجر افغانستانی آسیب دیده پس از جنگ (دانشگاه فردوسی مشهد) - 1402 - فارسی
 • پایان نامه اثربخشی رواندرمانی کوتاه مدت روابط موضوعی بر ناگویی هیجانی، روابط بین فردی و کاهش افسردگی در افراد دارای نشانگان افسردگی:پژوهش مورد منفرد (دانشگاه فردوسی مشهد) - 1402 - فارسی
 • پایان نامه بررسی اثر بخشی درمان هیجان مدار بر تنظیم هیجانی و اضطراب فراگیر پرستاران (1401) - 1401 - فارسی
 • پایان نامه اثربخشی گروه درمانی وجودی بر تعدیل سبک دلبستگی و علائم وسواس فکری- عملی رابطه (دانشگاه فردوسی مشهد) - 1401 - فارسی
 • پایان نامه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد ستیر بر افزایش عزت نفس و کاهش تعارضات زناشویی همسران (دانشگاه فردوسی مشهد) - 1401 - فارسی
 • پایان نامه اثربخشی آموزش شفقت به خود مبتنی بر ذهن آگاهی بر طرحواره های هیجانی، فراهیجان و مشکلات بین فردی دانشجویان دختر (دانشگاه فردوسی مشهد) - 1401 - فارسی
 • پایان نامه بررسی رابطه ی بین سبک های دلبستگی مادران و نشانگان اضطراب کودکان دبستانی با میانجی گری مکانیسم های دفاعی مادران (دانشگاه فردوسی مشهد) - 1401 - فارسی
 • پایان نامه بررسی اثربخشی غنی سازی ارتباط زناشویی بر تعارض زناشویی و الگوهای ارتباطی زوجین ناسازگار (دانشگه فردوسی مشهد) - 1401 - فارسی
 • پایان نامه مقایسه سرسختی روان شناختی، حمایت اجتماعی ادراک شده و کیفیت زندگی در مادران و زنان بدون فرزند (دانشگاه فردوسی مشهد) - 1400 - فارسی
 • کتاب 50 فعالیت عملی برای ارتقاء هوش هیجانی در محیط کار (به نشر) - 1400 - فارسی
 • پایان نامه خلق‌وخو، هیجان، ویژگی‌های شناختی-اجتماعی و رفتار جامعه‌گرا در نوجوانان آزاردیده و عادی: آزمون تطبیقی یک الگوی ساختاری علی (دانشگاه فردوسی مشهد) - 1397 - فارسی
 • پایان نامه اثربخشی گروه درمانی یکپارچه توحیدی بر خودآگاهی هیجانی، جرأت ورزی و معناداری زندگی زندانیان (دانشگاه فردوسی مشهد) - 1397 - فارسی
 • کتاب نوجوان و خانواده UFGT نگاهی نوین به روان درمانی نوجوان (دانشگاه فردوسی مشهد) - 1394 - فارسی
 • کتاب نوجوان وخانواده، نگاهی نوین به روان درمانی (دانشگاه فردوسی مشهد) - 1394 - فارسی
 • کتاب نظریه وعمل در روان درمانی گروهی (به نشر) - 1390 - فارسی
 • کتاب درمان شناختی-رفتاری اختلالات تیک (دانشگاه فردوسی مشهد) - 1389 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در درمانگر مرکز تحکیم خانواده و ازدواج حس زندگی (تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در موسس و مدیر پلی کلینیک تخصصی روانشناسی والا (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس شورای سیاست گذاری سلامت روان دانشجویان (1393-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاور علمی، پژوهشی و قائم مقام اجرایی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (1393-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در رییس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد (1387-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد (1378-1387)