آقای دکتر صادق نصری

Dr. Sadegh Nasri

دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183913)

26
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی