آقای دکتر امیر حسین مقدسی لیچاهی

Dr. AMIR HOSEIN MOGHADASI LEECHAHI

دانشجوی دکتری تخصصی علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی توسعه آموزش عالی Phd (فرد مهم علمی-بنیاد ملی نخبگان)

Researcher ID: (335261)

55
11
4
11
3
8
16
22
10

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • شخصیت علمی انجمن مدیریت منابع انسانی ایران
 • عضو علمی بنیاد توانمندسازی مدیران منابع انسانی ایران
 • عضو انجمن آموزش عالی ایران
 • عضو کمیسیون آموزش و منابع انسانی کانون متفکرین ایران
 • عضو علمی انجمن مدیریت آموزشی ایران
 • مشاور و عضو علمی-تحقیقاتی کارگروه نجوا (نخبگان....)
 • پژوهشگر ارشد پژوهشکده مدیریت دانش و توانمندسازی فردی مبین
 • عضو پیوسته و سفیر دانشجویی-پژوهشی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
 • داور تخصصی فصلنامه علمی نگرش مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
 • دبیر کارگروه تخصصی پژوهشهای تربیت و آموزش در یکی از دانشگاه های مطرح کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • ارائه الگوی امنیت در فضای سایبر جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آینده پژوهانه منتشر شده در فصلنامه آینده پژوهی دفاعی (1397)
 • مقدسی لیچاهی، امیر حسین، عبدی، حسن، 1402، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی و عناصر آمیخته بازاریابی بر تصویر فروشگاه در صنعت خرده فروشی ایران(مورد مطالعه: فروشگاه رفاه)، نمایه شده در ژورنال علمی-تخصصی ر.یکردهای نوین در علوم مدیریت، جلد 2، شماره 1/بهار 1402 (1402)
 • مقدسی لیچاهی، امیر حسین و صالحی عمران، ابراهیم، 1402، مروری بر مبانی نظریه داده بنیاد، گاهنامه تخصصی اندیشه نظامی، شماره 6، مرکز مطالعات راهبردی ارتش ج.ا.ایران، تهران. (1402)
 • مقدسی لیچاهی، امیر حسین، فرهادی، علی و نصری، صادق، 1401، آسیب شناسی نظام مدیریت آموزش عالی (مطالعه موردی: یکی از یگانهای ارتش)، فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، تهران. (1401)
 • اباذری آخوله، سلمان و مقدسی لیچاهی، امیرحسین."Content Analysis of the 2020 Election Speeches of Donald Trump and Joe Biden" ماهنامه تخصصی انجمن مترجمین مجازی ایران شماره 131 (1401) “Critical Discourse Analysis of the Iraq-Iran War Translated Texts: A Case Study of Persian to English Narrations Based on Farahzad’s (2012) CDA Model”. Abazari Akhuleh, (1401)
 • مقدسی لیچاهی، امیر حسین، نجاری، طهمورث، 1400، الگوی پیاده سازی مدیریت دانش راهبردی در پایگاه های هوایی، فصلنامه تخصصی اقتدار هوایی، تهران. (1400)
 • محمدی محمدی، امیر حسین و مقدسی لیچاهی، امیر حسین، 1400، معماری امنیت بین المللی در فضای سایبر، فصلنامه تخصصی اقتدار هوایی، تهران. (1400)
 • مقدسی لیچاهی، امیر حسین و نجفی، سید حسین، 1400، بررسی ابعاد مرتبط با مسیر پیشرفت نیروی هوایی الهی تراز انقلاب اسلامی با عنایت به بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب، ماهنامه صف، شماره 484، ص 33. (1400)
 • اباذری آخوله، سلمان و مقدسی لیچاهی، امیر حسین، "فناوری طرح کنترل و هدایت هوشمند ضد پهپاد."فصلنامه علمی - تخصصی اقتدار هوایی شماره های 14 و 15 (1400) (1400)
 • خاتمی، بهزاد و مقدسی لیچاهی، امیر حسین، 1399، نظریه اکوسیستم فرماندهی، فصلنامه تخصصی اقتدار هوایی، تهران. (1399)
 • شرف الدینی، امید و مقدسی لیچاهی، امیر حسین، 1395، نیازسنجی مدیران مدارس، قطب علمی آموزش کشور، تهران. (0)

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • تهدیدات بیولوژیک آینده (1401)
 • بهره وری عملکرد کارکنان (1400)
 • بررسی و آسیب شناسی فرهنگی کارکنان یکی از سازمانهای کشور، 1397، تهران.پروژه سطح 3 (1397)
 • آسیب شناسی دوره های آموزشی (1395)، تهران. یکی از ادارات کشور-همکار تحقیقاتی (1395)

تالیفات

 • پایان نامه تز دکتری ( بررسی یکپارچگی برنامه‌های درسی تحصیلات کارشناسی و راه‌های بهبود آن: مطالعه موردی دانشگاه علم و صنعت ایران) (دانشگاه مازندران+ایران داک) - 1403 - فارسی
 • کتاب ترجمه-تاریخ نبردهای هوایی-جلد 5 (انتشارات راهبردی) - 1402 - انگلیسی
 • کتاب هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی در هزاره 3 (نامشخص) - 1402 - فارسی
 • کتاب جنگ شناختی (رویکردهای نوین و سرمنشأها) (نامشخص) - 1402 - فارسی
 • کتاب شیوه¬های بازاریابی و جذب مشتری در مؤسسات آموزشی هوشمند (در دست انتشار) - 1402 - فارسی
 • کتاب ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در آموزش عالی (دانشگاه مازندران(در دست تالیف)) - 1401 - فارسی
 • کتاب کتاب ارتش پژوهش بنیان (دانشگاه عالی دفاع ملی) - 1400 - فارسی
 • طرح پژوهشی تهدیدات بیولوژیک آینده (یکی از ارگانهای کشور) - 1400 - فارسی
 • پایان نامه ارزیابی دوره های آموزشی در یکی از سازمانهای نظامی کشور با استفاده از EFQM (دانشگاه دولتی شهید رجایی تهران) - 1395 - فارسی
 • طرح پژوهشی آسیب شناسی فرهنگی (یکی از ارگانهای کشور) - 1395 - فارسی
 • طرح پژوهشی آسیب شناسی دوره های آموزشی ... (یکی از ارگانهای کشور) - 1394 - فارسی

سوابق استادی

 • مربی علوم و فناوری های شناختی(1402-1402)
 • مربی ستاد یکی از ارگانهای کشور(1401-1401)
 • مربی درس جامعه شناسی(1401-1401)
 • مربی مغز و آموزش(1401-1402)
 • مربی مدعو اداره عقیدتی سیاسی جهت برگزاری دوره سواد رسانه ای(1400-1401)
 • مربی علوم و فناوریها و جنگ شناختی ادراکی(1400-تاکنون )
 • مربی (1399-1402)

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • جانشین مدیر مطالعات (1399-2)
 • کارشناس ارشد آموزش (1392-1398)
 • دبیر اجرایی امور نظریه پردازی، نقد و مناظره (1399-1402)
 • مشاوره در امورات آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد (1400-تاکنون)
 • مجری امور اندیشه ورزی تخصصی (1399-1402)
 • کارشناس ارشد امور تحقیق و پژوهش راهبردی (1399-1402)
 • کارشناس ارشد ارزیابی و آزمایشات+آموزش های تکمیلی (1402-140)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر اجرایی تحقیقات آینده پژوهی (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • کسب تندیس و لوح مقاله رتبه اول در همایش بین المللی حکمرانی در صندوق توسعه ملی (1402)
 • سخنرانی در وبینار ملی صندوق توسعه ملی در حوزه سرمایه گذاری خارجی در هزاره سوم (1402)
 • لوح و تشویق مالی رتبه اول دوره دکتری تخصصی با تأیید ریاست محترم دانشگاه دولتی مازندران (1402)
 • سفیر پژوهشی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری در دانشگاه های دولتی (از سال 1401) (1401)
 • جایزه کسب عنوان دانشگر برتر دانشی سال ۱۴۰۰ از یکی از سازمانهای کشور (1400)
 • کسب عنوان پژوهشگر ارشد پژوهشکده مدیریت دانش و توانمندسازی فردی مبین، از سال 1400، تهران. (1400)
 • کسب پاداش یکی از 5 مقاله برتر همایش ملی علمی-فرهنگی کمان 99 با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب، در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری (1400)
 • کسب جایگاه پژوهشگر ارشد از یکی از پژوهشکده های مطرح در سطح کشور (1399)
 • کسب عنوان و جایزه استعداد برتر دانشی در سال 1399 در یکی از ارگان های کشور (1399)
 • یکی از 3 مقاله برتر همایش ملی فرصتها و ضرورتهای آموزش مجازی در مرکز آموزش مدیریت دولتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری (1399)
 • کسب پاداش یکی از 5 مقاله برتر از حضور سرلشگر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی مشاور عالی مقام معظم رهبری دامت برکاته، در اولین همایش بین المللی مطالبات حقوقی - بین المللی دفاع مقدس در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی ستاد کل ن.م (1399)
 • جایزه استعداد برتر یکی از سازمانهای کشور (1398)
 • کسب لوح و پاداش از ریاست محترم عقیدتی سیاسی کل ارتش به واسطه ارائه مقاله برتر در همایش علمی تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در سالن کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.ایران (یکی از 5 مقاله برتر) (1398)
 • همکار پژوهشی در دانشگاه عالی دفاع ملی از سال 97 تا 1398 (1397)
 • فعال در حوزه جنگهای نوپدید (1397)
 • جایزه رتبه برتر علمی دانشگاه از مقام معظم رهبری (1392)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • علوم و فناوریهای شناختی (برگزار کننده) - بیمارستان بعثت-تهران (1402)
 • جنگ شناختی ادراکی(برگزار کننده) - پایگاه هوایی شهید لشگری (1402)
 • گواهی حضور و شرکت در هفتمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران، - خانه فرهنگ مشارکتی ایران (1402)
 • کارگاه علمی-تخصصی هوش مصنوعی مولد در آموزش عالی - موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت عتف (1402)
 • نشست دوم و سوم تخصصی سومین همایش بین المللی شدن آموزش عالی تحت عناوین :1- نقش بین المللی شدن آموزش عالی در تعالی رویکرد دانایی محور 2 - روندها و تجارب موفق در بین المللی شدن آموزش عالی - دانشگاه علم و فرهنگ، ساختمان علم (1402)
 • برگزاری نشست تخصصی با عنوان بررسی جهت گیری های فناورانه در زیست بوم نخبگان - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی، مرکز تحقیقات، تهران (1402)
 • گواهی حضور در اولین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنا-حکمرانی سرزمینی - دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران (1402)
 • اشتباهات رایج در حوزه گرندد تئوری در پژوهشهای علوم تربیتی کشور(25 آذر-وبینار به مناسبت هفته پژوهش) - انجمن علمی علوم تربیتی گروه علوم تربیتی دانشگاه دولتی مازندران (1402)
 • بررسی سیاستها و سازوکارهای مناسب برای همراستایی دوره های دانشگاهی با ظرفیتها، قابلیتها و نیازهای بازار کار - مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران (1402)
 • ارزشهای دانشگاهی و بین المللی شدن آموزش عالی - دانشگاه تهران (1402)
 • تأسیس شرکت های دانش بنیان - مرکز نوآوری دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری (1401)
 • نشست تخصصی ادغام دانشگاه های فنی و حرفه ای و علمی کاربردی - انجمن آموزش عالی ایران٫خانه اندیشه ورزان (1401)
 • ارتقاء سطح علمی اساتید در علم آموزش نوین - اداره ع س (1401)
 • جنگ ترکیبی - مرکز مطالعات استراتژیک (1401)
 • گواهی حضور در جلسه نقد تخصصی کتاب نیروی هوایی-نیروی الهی (کرسی ترویجی) - خانه کتاب و ادبیات ایران (1401)
 • آشنایی با مبانی حقوق هوایی - یکی از مراکز مطالعاتی کشور (1400)
 • پدافند غیر عامل - مدیریت تربیت و آموزش ... (1399)
 • سمینار ملی e-learning - نمایندگی یونسکو در ایران و دانشگاه دولتی شهید رجایی تهران (1393)
 • روشها و فنون تدریس - دانشکده مدیریت دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری (1392)
 • نشست تخصصصی بررسی سوانح هوایی هواپیماهای غیرنظامی - معاونت بازرسی کل ارتش
 • نشست تخصصصی تحول در علوم انسانی - مرکز مطالعات استراتژیک
 • کارگاه تخصصی روانشناسی تربیت درمانگر - موسسه آموزش عالی ابن سینا/ مجازی

سایر موارد

 • عضو کمیته علمی همایش آموزش نخستین گام در ایمنی، دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خمینی ( ره) ، نوشهر.
 • عضو کمیته علمی همایش تعالی معنوی و فرهنگ دفاعی با تاکید بر کتاب نهج البلاغه، ۱۴۰۰, دانشگاه جنگ، تهران. جنگ
 • عضو کمیته اجرایی اولین همایش ملی تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان( پردیس نسیبه)، ۱۳۹۵ ، تهران.
 • عضو کمیته اجرایی هفتمین همایش ملی آموزش کشور، ۱۳۹۵, دانشگاه دولتی شهید رجایی تهران.
 • عضو کمیته اجرایی یازدهمین همایش ملی کشور با کسب امتیاز فرهنگی، ۱۳۹۸, دانشگاه دولتی شهید رجایی تهران.
 • عضو کمیته نظریه پردازی، نقد و مناظره یکی از ارگانهای کشور، تهران. (از سال 1399)
 • عضو کمیته آینده پژوهی اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی یکی از سازمانهای کشور، تهران (1401 تا کنون))
 • گواهی همکاری در برگزاری کنگره ملی اقتدار علمی اقتدار ملی، 1387، تهران.سالن همایش های بین المللی صدا و سیما
 • گواهی همکاری در برگزاری اولین همایش ملی اسلام و ارزشهای متعالی با تاکید بر اخلاق، دانشگاه شهید رجای تهران، 1392.
 • گواهی عضویت در کمیته علمی اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، 1402
 • عضویت رسمی در شماع (شبکه متخصصین آموزش عالی)-مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1402