بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی و عناصر آمیخته بازاریابی بر تصویر فروشگاه در صنعت خرده فروشی ایران (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه رفاه)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 192

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF09_362

تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1402

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر که [مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد می با شد و] از نظر روش شنا سی، تو صیفی-پیمایشی محسوب می گردد. شناخت تاثیر مسئولیت اجتماعی و عناصر آمیخته بازاریایی بر تصویر فروشگاه در صنعت خرده فروشی ایران بوده و روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق، میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد بوده است. همچنین جامعه آماریتحقیق, مشتریان فروشگاه رفاه بوده که با توجه به نامحدود بودن جامعه پژوهش» ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه از طریق جدول مورگان و بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده اند. نتایج نشان می دهد مسئولیت اجتماعی و عناصر آمیخته بازاریابی برتصویرفروشگاه در صنعت خرده فروشی ایران تاثیر گذار می باشد.

نویسندگان

حسن عبدی

کارشناسی ارشد بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی

امیرحسین مقدسی لیچاهی

دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، دانشگاه دولتی مازندران، عضو انجمن آموزش عالی ایران و کانون متفکرین ایران