آقای دکتر سیدمحمدرضا امام جمعه

Dr. SeyyedMohammad Reza ImamJome

دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (450001)

23
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی