خانم دکتر ستاره محنایی

Dr. Setareh Mohannaei

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368908)

6
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی