آقای دکتر رضا فراشبندی

Dr. Reza Farashbandi

مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری بام پژوهش پرواز جنوب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182575)

175
4

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی