راهکارهای کاهش خستگی عاطفی در بین کارکنان سازمان های دولتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 54

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPCS02_284

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف از انجام این مقاله راهکارهای کاهش خستگی عاطفی در بین کارکنان سازمان های دولتی می باشد که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش در آمده است. در ابتدا مفهوم خستگی عاطفی، عوامل بوجود آورنده خستگی عاطفی، مراحل خستگی عاطفی، نشانه های خستگی عاطفی، رابطه خستگی عاطفی و ویژگی های محیط های کاری، ویژگی های افرادی مستعد خستگی عاطفی، پیشایند خستگی عاطفی، مراحل خستگی عاطفی، نشانه های خستگی عاطفی، علل و عوامل خستگی عاطفی، اندازه گیری خستگی عاطفی کارکنان و راهکارهای مقابله با خستگی عاطفی مورد بحث قرار گرفت. خستگی عاطفی کاهش قدرت سازگاری کارکنان با عوامل فشارزا و نشانگانی مرکب از خستگی جسمی و عاطفی است. از جمله عواملی که می تواند باعث خستگی در کار و شغل کارکنان گردد استرس و اثرات آن در محیط کار است. استرس های شغلی بعنوان یکی از عمده ترین منابع استرس در زندگی بسیاری از کارکنان می تواند موجب بروز واکنش هایی خستگی عاطفی، عواقب و هزینه های بسیاری بر سازمان و کارکنان تحمیل می کند بنابراین، نقش خستگی عاطفی در بین کارکنان سازمان های دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، با توجه به مطالب ارائه شده، کاهش خستگی عاطفی می تواند نقش بسزایی در بین کارکنان سازمان های دولتی داشته باشد که در این مقاله به بررسی ابعاد آن پرداختیم.

کلیدواژه ها:

راهکار خستگی عاطفی ، کارکنان سازمان های دولتی.

نویسندگان

نسترن ظفری

دانشجوی کارشناسی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

رضا فراشبندی

دانشجوی دکتری گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران