پایش علمی در استان بوشهر

40کنفرانس8ژورنال
10,630سند علمی
23مرکز علمی
9نشست266پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان بوشهر
مطالعه تاثیر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی جلبک Laurencia obtuse بر روی برخی از باکتری های بیماری زا در آبزیانبررسی ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان در شهر تهران)اثربخشی نمایش درمانی بر علائم بیش فعالی و کارکردهای اجرایی در بین دانش آموزان بیش فعال/ نقص توجهتاثیر روابط اجتماعی هیات مدیره بر محافظه کاری با تاکید بر نقش تعدیلی کیفیت کنترل داخلی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)مقایسه ترمودینامیکی پیکربندی های مختلف سیکل ترکیبی تولید همزمان توان و آب شیرینبررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی روغن و پروفایل اسیدهای چرب در جلبک قهوه ایسارگاسوم بوویانوم سواحل بوشهرInvestigating the effectiveness of compassion focused therapy on internalizing and externalizing problems in students: a review articleبررسی رفتار نشست ولتاژ کنترل در مدارهای حلقه قفل فاز با در نظر گرفتن اثرات غیر ایده آل و حساسیت به تغییرات المانهای مدارTwo-stage and modified two-stage estimation in threshold first-order autoregressive processThe Relationship between the Levels of Sexual Health Literacy of Parents and Their Adolescentدرآمدی بر حفاظت پایدار از عرصه های طبیعی ایران، چالش ها و راهبردهااثر فرکانس زلزله و هندسه شیروانی های خاکی و سنگی بر پاسخ لرزه ای سازه های مجاورماموریت های حقیقت یاب مستقل و راهکارهای نظارتی بررسی وضعیت های خاص حقوق بشرکارایی مسکن مهر از منظر پایداری زیست محیطی بر اساس استاندارد جهانی لید: بررسی موردی شهر بهارستانبررسی خصوصیات مکانیکی فوم بتن با اضافه کردن پودر شیشه ضایعاتی در ترکیب با سیلیستصویربرداری از تومور مغز به کمک فوتون های حاصل از پدیده فنای پوزیترون ناشی از تزریق FDG۱۸ به روش مونت کارلو
کنفرانس های استان بوشهر
مراکز علمی استان بوشهر
نشست های استان بوشهر