پایش علمی در استان بوشهر

48کنفرانس8ژورنال
12,307سند علمی
23مرکز علمی
19نشست294پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان بوشهر
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباط و اثر بر تربیت و یادگیرینقش فناوری وتکنولوژی درآموزش ویادگیریبررسی نمودارهای ترمودینامیکی تغییر فاز بر مبنای خواص شدتیبهینه سازی دستورالعمل های ایمنی و نگهداری کامیون توسط رانندگاننوآوری تامین مالی تجارت مبتنی بر بلاک چین تغییر پارادایم بالقوه رایانه ای در استفاده از اعتبار اسنادیImproving the k-nearest neighbor classifier using the Cheetah optimization algorithm to increase classification performanceتحلیلی پدیدارشناسانه در باب خوانش معماری مسجد نصیر الملک شیراز مبتنی بر آرا پیتر زومتوربررسی وضعیت دوام ازدواج در استان فارسبررسی نقش خشونت خانگی و حمایت اجتماعی برسلامت روان زنان متاهل مراجعه کننده به مراکزخدمات جامع سلامت شهر بوشهر در دوران پاندمی کرونا ویروسبررسی سطح سوادسلامت AIDS/HIV در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خلیج فارس بوشهر در سال ۱۴۰۲عوامل موثر در پذیرش، دسترسی و دریافت واکسن پاپیلوما ویروس انسانی در جوانانبررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی با مهارت های ارتباطی کارکنان با توجه به نقش میانجی سازگاری شغلیبررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی با مهارتهای ارتباطی کارکنان با توجه به نقش میانجی انگیزش شغلی در ادارات دولتیمدیریت لحن در حسابداریحسابداری در عینیت گراییاثرات قابلیت پردازش اطلاعات ریسک زنجیره تا مین و تامین مالی زنجیره تا مین بر تاب آوری زنجیره تا مین در محیط های پویا
کنفرانس های استان بوشهر
مراکز علمی استان بوشهر
نشست های استان بوشهر