خانم دکتر زهرا فارسی

Dr. Zahra Farsi

دانشیار دانشکده پرستاری آجا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184044)

4
60
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی