آقای دکتر جلیل فتح آبادی

Dr. Jalil Fathabadi

دانشيار دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (332812)

35
79
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی