آقای دکتر کورش پرند

Dr. kourosh parand

استاد دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185963)

14
11
83
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی