آقای دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی

Dr. Abdolreza Shekholeslami

استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180811)

88
20
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی