ضرورت طراحی و استقرار ساختار تضمین کیفیت در رشته های علوم مهندسی

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 507

فایل این مقاله در 38 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEE-9-34_004

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

چکیده مقاله:

نظام اموزش عالی هرکشور نقش اصلی را درتحقق سیاستهای توسعه همه جانبه کشورها برعهده دارد دراین میان دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی بصورت عام و نظام اموزش عالی مهندسی بصورت خاص درزمینه تحقق رسالت و وظایف محول شده و به خصوص درراستای صنعتی شدن کشورباچالش اساسی بهبود و ارتقای کیفیت مواجه اند مطالعات بسیاری درسراسر جهان درزمینه کیفیت اموزش عالی و اموزشهای مهندسی و شغل حاکی ازضرورت تغییر و اصلاحات دراین حوزه است ازسوی دیگر باتوجه به نقش اموزش عالی درتوسعه کشور و تخصیص منابع مالی چشمگیری ازبودجه کشور به این بخش ازحساسیت بالایی درنزدعموم مردم برخوردارند و بنابراین آنها باید کارایی و اثربخشی خود را ثابت کنند اگرکیفیت را ترکیبی ازمولفه های کارایی اثربخشی پاسخگویی شفافیت و مسئولیت پذیری دریک محیط متحول و پویا بدانیم باید بگوییم که کیفیت به خودی خود ایجادنمی شود بلهک باید برای آن برنامه ریزی کرد دراین میان کشورهای پیشرفته واکثرکشورهای درحال توسعه برنامه ریزی و ایجادساختارهای لازم برای تضمین کیفیت و نهادینه کردن فرهنگ ارزشیابی و کیفیت مدار را دراولویت فعالیت های خود قرارداده اند دراین مقاله سعی شده است تا ضمن بیان ضرورت و اهمیت توجه به کیفیت و بازنمایی مفهوم آن دراموزش مهندسی و نشان دادن روند رشدکمی اموزش عالی مهندسی درکشور الگوی اعتبار سنجی و فرایند اجرای آن تجارب ملی و بین المللی دراین حوزه و نقش فرهنگستانهاوانجمنهای علمی و تخصصی درتضمین کیفیت اموزش مهندسی و ساختار پیشنهادی برای ایفای این وظیفه و مسئولیت ارایه شود

کلیدواژه ها:

ارزشیابی ، ارزیابی درونی و بیرونی ، اعتبارسنجی ، تضمین کیفیت و آموزش مهندسی

نویسندگان

رضا محمدی

هیات علمی مرکز مطالعات تحقیقات و ارزشیابی آموزش سازمان سنجش آموزش کشور

کورش پرند

رئیس مرکز مطالعات تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

عبدالرسول پور عباس

معاون وزیر و رییس سازمان سنجش آموزش کشور