ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای سجاد بشرپور

Sajad Basharpour

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186880)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی سجاد بشرپور در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات سجاد بشرپور در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی برپرستاران مضطرباولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم 1393
2دریافت فایل PDF مقالهمقایسه انعطاف گذیری شناختی در بین افراد مبتلا به سوء مصرف مواد ، سیگاری و افراد عادیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1393
3دریافت فایل PDF مقالهنقش سبک های فرزند پروری مادران در پیش بینی نگرش مثبت و منفی نوجوانان پسر به بزهکاریاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ذهن آگاهی در افراد مواجهه شده با رویدادهای آسیب زای مختلفاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اختلال استرس پس از سانحه در افراد مواجهه شده با آسیب بر حسب تحصیلاتاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
6دریافت فایل PDF مقالهنقش ذهناگاهی در پیش بینی اجتناب تجربی افراد مواجه شده با آسیباولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
7دریافت فایل PDF مقالهنقش نشخوارفکری و سرکوبی افکار در پیش بینی اجتناب تجربی افراد مواجهه شده با آسیباولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
8دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سلامت عمومی دانشجویان شرکت کننده در مراسم هفتگی دعا با دانشجویان غیر شرکت کنندهاولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی 1393
9دریافت فایل PDF مقالهارتباط تیپ شخصیتی A ، B ، C ، D با جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی مادراندومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
10دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سبک های فرزندپروری در بین افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری -عملی و عادیدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
11دریافت فایل PDF مقالهرابطه سبک های دلبستگی و سلامت روان با انگیزه پیشرفت در دانش آموزاندومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1394
12دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اسناد سرزنش و پخش مسئولیت در افراد وابسته به مواد و افراد عادیسومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری1394
13دریافت فایل PDF مقالهرابطه خلاقیت هیجانی و سبکهای یادگیری با انگیزش پیشرفت تحصیلیاولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه1394
14دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثربخشی آموزش خود دستوردهی کلامی بر اضطراب و افسردگی افراد وابسته به موادکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی1394
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با میزان هیجانخواهی در دانشجویان دانشگاه محققاردبیلیکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی1394
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلیکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی1394
17دریافت فایل PDF مقالهرابطه باورهای فراشناختی و نشخوار فکری در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلیکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی1394
18دریافت فایل PDF مقالهنقش حساسیت به پاداش و تنبیه در پیشبینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواددومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1394
19دریافت فایل PDF مقالهنقش خودنهانسازی در پیشبینی سلامت عمومی افراد وابسته به مواددومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1394
20دریافت فایل PDF مقالهنقش حساسیت به پاداش و تنبیه در پیش بینی سلامت عمومی افراد وابسته به مواداولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
21دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود حس خودارزشمندی دردانشجویان مبتلا به سندرم قلب شکستهاولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
22دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود علایم پس آسیبی و افکارخودکشی در دانشجویان مبتلا به سندرم قلب شکستهاولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
23دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش خوددفاعی بر بهبود امید در زنان قربانی خشونت خانوادگیاولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
24دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش خود دفاعی بر بهبود رشد شخصی و ارتباط مثبت با دیگران در زنانقربانی خشونت خانوادگیاولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
25دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثربخشی آموزش خود دستوردهی کلامی بر کارکرد اجتماعی و مشکلاتجسمانی افراد وابسته به موادچهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
26دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثربخشی آموزش خود دستوردهی کلامی بر خود ملامتگری و ارزیابی مجددمثبت در افراد وابسته به موادچهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
27دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثربخشی آموزش خوددفاعی در بهبود توافق و رضایت خانوادگی در زنان قربانی خشونت خانوادگیدومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1395
28دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثربخشی آموزش خوددفاعی در بهبود استقلال و هدفمندی در زندگی در زنان قربانی خشونت خانوادگیدومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1395
29دریافت فایل PDF مقالهنقش دلسوزی به خود در پیش بینی بهزیستی روانشناختی زنان ناباروردومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی1395
30دریافت فایل PDF مقالهنقش بخشایش در پیش بینی بهزیستی روانشناختی زنان ناباروردومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی1395
31دریافت فایل PDF مقالهمقایسه هیجان خواهی بین پرستاران و پرسنل آتش نشانیسومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی1395
32دریافت فایل PDF مقالهمقایسه فرسودگی شغلی بین پرسنل آتشنشانی و سایر کارکنانسومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی1395
33دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر علایم افسردگی در افراد مبتلا به ملال پیش قاعدگی و سندرم پیش قاعدگیسومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی1395
34دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر پرخاشگری در افراد مبتلا به ملال پیش قاعدگی و سندرم پیش قاعدگیسومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی1395
35دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان کودک آزاری و سازگاری فرزندان والد مصرف کننده مواددومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی1395
36دریافت فایل PDF مقالهنقش فرزندپروری ذهن آگاهانه، آلکسیتایمیای ماد و نگرشهای حمایتی والدین از خشونت در پیشبینی رفتارهای پرخاشگرانه کودکانسومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران1396
37دریافت فایل PDF مقالهمقایسهی ریتمهای بیولوژیک در افراد مبتلا به اختلالات اسکیزوفرنیا، دوقطبی و افراد عادیسومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران1396
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش بحران هویت در پیش بینی آسیب اجتماعی در دانشجویان محقق اردبیلیسومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران1396
39دریافت فایل PDF مقالهمقایسهی شکست اجتماعی در افراد مبتلا به اختلالات اسکیزوفرنیا،دوقطبی و افراد عادیسومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران1396
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش ادراک خودکارآمدی و خودنظارتی در پیش بینی آسیب اجتماعی دانشجویان محقق اردبیلیسومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران1396
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش نوجویی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت در بزرگسالان دارای نشانه ھایADHDپنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1396
42دریافت فایل PDF مقالهارتباط ترتیب تولد با دارا بودن نشانھ ھای ADHDدر بزرگسالانپنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1396
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش سیستم بازداری رفتاری در پیش بینی اضطراب اجتماعی در بزرگسالان دارای نشانه های ADHDپنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1396
44دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش بهداشت خواب بر اختلالات خواب پرستارانپنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1396
45دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش بهداشت خواب بر پرخاشگری پرستارانپنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1396
46دریافت فایل PDF مقالهنقش دلسوزی به خود در پیش بینی سلامت روان افراد مواجهه شده با آسیبهشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1396
47دریافت فایل PDF مقالهنقش انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی سلامت روان افراد مواجهه شده با آسیبهشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1396
48دریافت فایل PDF مقالهنقش آزار جسمی و غفلت جسمی دوران کودکی در پیش بینی شدت اختلال ارگاسمی در زنانپنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران1396
49دریافت فایل PDF مقالهنقش آزار جسمی و غفلت جسمی دوران کودکی در پیش بینی شدت اختلال دخول/ درد تناسلی لگنی در زنانپنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران1396
50دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مواجهه درمانی روایتی بر ارتباط بین فردی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مرتبط با سرطاندومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی1396
51دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مواجهه درمانی روایتی بر سلامت روان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مرتبط با سرطاندومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی1396
52دریافت فایل PDF مقالهنقش باورهای فراشناختی در پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان1396
53دریافت فایل PDF مقالهرابطه طرح واره های ناسازگار اولیه با اضطراب امتحان دانش آموزان1396
54دریافت فایل PDF مقالهنقش سیستم های مغزی و رفتاری، آندروژنی و ابرازگری هیجانی در پیشبینی رضایت جنسی زنان متقاضی طلاقسومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1396
55دریافت فایل PDF مقالهنقش پذیرش، تحمل آشفتگی و مهارت های اجرایی در پیش بینی خودکارآمدی ترک افرادوابسته به مواداولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران1396
56دریافت فایل PDF مقالهرابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تاب آوری با رضایت از زندگی در زنان سرپرست خانوارتحت حمایت کمیته امداداولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران1396
57دریافت فایل PDF مقالهباورهای سلامتی و سازگاری با سرطانششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران1396
58دریافت فایل PDF مقالهآگاهی از هیجانات در دانش آموزان درگیر در مشکلات قلدریششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران1396
59دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان شیوع سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آنپنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران1396
60دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش نظم جویی هیجان بر آشفتگی روانشناختی نوجوانان مبتلا به اختلال طیف خفیف اوتیسمهمایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی1396
61دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش تنظیم هیجان گراس بر پرخاشگری نوجوانان مبتلا به اختلال طیف خفیف اوتیسمهمایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی1396
62دریافت فایل PDF مقالهنقش هوش معنوی در پیش بینی فرسودگی شغلی نجات گران هلال احمرششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1397
63دریافت فایل PDF مقالهنقش خودپنداره تحصیلی و کمال گرایی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزانششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1397
64دریافت فایل PDF مقالهنقش کنترل توجه در پیش بینی وسواس مذهبی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری عملیاولین همایش ملی آسیب های اجتماعی1396
65دریافت فایل PDF مقالهنقش کنترل فعالیت در پیش بینی وسواس مذهبی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری عملیاولین همایش ملی آسیب های اجتماعی1396
66دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی قصه درمانی بر افزایش تاب آوری و کاهش کودکان کار و خیابانیاولین همایش ملی آسیب های اجتماعی1396
67دریافت فایل PDF مقالهنقش از خودبیگانگی تحصیلی در پیش بینی گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطراولین همایش ملی آسیب های اجتماعی1396
68دریافت فایل PDF مقالهنقش تحمل آشفتگی در اشتیاق به درمان سوءمصرف کنند گان مواداولین همایش ملی آسیب های اجتماعی1396
69دریافت فایل PDF مقالهنقش تحمل آشفتگی در پیش بینی بازگشت در سوء مصرف کنندکنندگان مواداولین همایش ملی آسیب های اجتماعی1396
70دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی نقاشی درمانی بر افزایش تاب آوری و کاهش تکانشوری کودکان کار و خیابانیاولین همایش ملی آسیب های اجتماعی1396
71دریافت فایل PDF مقالهنقش جرات ورزی و مهارت های اجتماعی در پیش بینی اعتیاد به تلفن همراه دانش آموزاناولین همایش ملی آسیب های اجتماعی1396
72دریافت فایل PDF مقالهمقایسه بیش فعالی/نقص توجه و اختلال خواب کودکان استفاده کننده ازscreen time در اتاقشان باکودکان استفاده کننده در بیرون از اتاقاولین همایش ملی آسیب های اجتماعی1396
73دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی واکنش پذیری به استرس در افراد مبتلا به اختلال بی خوابی و افراد سالماولین همایش ملی آسیب های اجتماعی1396
74دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به اختلال بی خوابی و افراد سالماولین همایش ملی آسیب های اجتماعی1396
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش گرانباری ادراک شده و تعلق پذیری خنثی در پیش بینی افکار خودکشی دانشجویاناولین همایش ملی آسیب های اجتماعی1396
76دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش تاب آوری بر خودکارآمدی کارکنان آتش نشانی شهر اردبیلپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1397
77دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش تاب آوری بر بهزیستی روانی کارکنان آتش نشانی شهر اردبیلپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1397
78دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی قصه گویی بر کاهش مشکلات درونی سازی شده و برونی سازی شده کودکان پیش دبستانی ( مطالعه موردی: اردبیل )چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1397
79دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش شناختی - رفتاری بر حساسیت اضطرابی زنان باردارکنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی1397
80دریافت فایل PDF مقالهنقش ادراک بیماری در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع دوپنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر1398
81دریافت فایل PDF مقالهنقش مولفه های اضطراب انتظار در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع دوپنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر1398
82دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سبک های عاطفی و شناخت های پس آسیبی در سه گروه از زنان درآستانه طلاق، قربانی خیانت زناشویی و عادیاولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی1397
83دریافت فایل PDF مقالهنقش اضطراب ظاهر اجتماعی در رفتارهای خوردن دختران نوجوانپنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی1398
84دریافت فایل PDF مقالهنقش توده بدنی و استرس نقش جنسیتی در رفتارهای خوردن دختران نوجوانپنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی1398
85دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش تنظیم هیجان بر حساسیت اضطرابی آتش نشانانهفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران1398
86دریافت فایل PDF مقالهمرور سوابق پژوهشی مرتبط با اثربخشی آموزش مستقیم در بهبود عملکرد دانش آموزان دارای اختلال ریاضیاولین همایش ملی مدرسه فردا1398
87دریافت فایل PDF مقالهنقش تاب آوری در پیش بینی کیفیت زندگی افراد داغدیدهسومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی1398
88دریافت فایل PDF مقالهعشق و تروما؛ مفهوم شناسی و پیامدهای روانشناختی: یک مطالعه مروریدومین همایش ملی آسیب های اجتماعی1398
89دریافت فایل PDF مقالهنقش حساسیت به پاداش و تنبیه در شدت وابستگی به مواد در افراد وابسته به مواد(هروئین)دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی1398
90دریافت فایل PDF مقالهنقش خودکارآمدی ترک در شدت وابستگی به مواد در افراد وابسته به مواد (هروئین)دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی1398
91دریافت فایل PDF مقالهرابطه اعتیاد به بازی آنلاین با جو عاطفی خانواده، اشتیاق تحصیلی و سازگاری تحصیلی در دانش آموزانپنجمین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها1398
92دریافت فایل PDF مقالهرابطه متفاوت شخصیتی والدین با بهداشت روانی فرزندانچهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور1399
93دریافت فایل PDF مقالهرابطه شیوه های فرزندپروری مادران و بهداشت روانی فرزندانچهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور1399
94دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش رایانه ای مهارت های دیداری ـ حرکتی بر رفتار کلاسی دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالیچهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور1399
95دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر دشواری رفتارهای هدفمند و کنترل تکانه مادران کودکان کم توان ذهنیچهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور1399
96دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر بی حسی هیجانی و ساده انگاری هیجانی در مادران کودکان کم توان ذهنیچهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور1399
97دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی آشفتگی زناشویی براساس حساسیت به طرد زوجینچهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور1399
98دریافت فایل PDF مقالهآشتفگی زناشویی: نقش پیش بین خودشیفتگی زوجینچهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور1399
99دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت ذهنی خواب در افراد وابسته به مت آمفتامینچهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور1399
100دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تأخیر در به خواب رفتن در افراد وابسته به مت آمفتامینچهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور1399
101دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین نشانگان مثبت و منفی و شیوه ابراز هیجان در بیماران مذکر اسکیزوفرنسومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی1395

مقالات سجاد بشرپور در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهنقش کنترل هدفمند و خودتوصیفی بدنی درپیش بینی علائم اختلال خوردن دردانشجویان دخترماهنامه پژوهش ملل1395
2دریافت فایل PDF مقالهنقش حس عاملیت و آلکسی تایمیا در پیش بینی مقاومت در برابر تغییر در مصرف کنندگان موادفصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی1396
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش شیوه های مقابله شناختی رفتاری و تنظیم هیجان بر کاهش نا امیدی، شادکامی و عزت نفس کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرستدوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره1394
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان شناختی تحلیلی بر بهبود روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزیدوماهنامه پایش1397
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی تنظیم خلق منفی و بیانگری هیجانی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاصفصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1394
6دریافت فایل PDF مقالهنقش سیستم های مغزی رفتاری و تیپ های صبحی- عصری در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزانفصلنامه روان شناسی تربیتی1397
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مواجهه درمانی روایتی بر بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مرتبط با سرطانفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی1397
8دریافت فایل PDF مقالهنقش بازداری پاسخ، اضطرار منفی و نگرانی تصویر بدنی در پیش بینی علایم اختلال خوردن دختران دانشگاه علوم پزشکیمطالعات روان شناختی1397
9دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی عدم تحمل بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادیمطالعات روان شناختی1396
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ابعاد خشم و ویژگی های انحرافی شخصیت با پرخاشگری سایبریمطالعات روان شناختی1398
11دریافت فایل PDF مقالهنقش خود نهان سازی و آلکسی تایمیا در پیش بینی مقاومت در برابر تغییردر افراد مصرف کننده مواد مخدرفصلنامه علوم مراقبتی نظامی1398
12دریافت فایل PDF مقالهنقش بی اشتیاقی اخلاقی و حساسیت اضطرابی در پیش بینی گرایش به مصرف الکل در نوجوانانمجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت1397
13دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی تاثیر آموزش مهارتهای مقابله شناختیرفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش علایم روانشناختی افراد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادونمجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت1398
14دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش خودشفقتی شناختی در ولع مصرف، شدت وابستگی و انعطاف پذیری شناختی افراد وابسته به موادفصلنامه روانشناسی بالینی1396
15دریافت فایل PDF مقالهویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی هگزاکو-24 سوالی در دانشجویانفصلنامه اندازه گیری تربیتی1397
16دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثربخشی توان بخشی شناختی- رایانه ای و تمرین های عملی عصب روان شناختی بر بهبود حافظه کاری و توجه پیوسته دانش آموزان نارساخوانفصلنامه روانشناسی افراد استثنایی1398
17دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی عدم تحمل بلاتکلیفی، تنظیم هیجان و رضامندی زناشویی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادیفصلنامه روانشناسی بالینی1393
18دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی و سبک های مقابله ای زنان سرپرست خانوارفصلنامه زن و فرهنگ1397
19دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نگرش های ناکارآمد و انعطاف پذیری شناختی در زنان با و بدون سابقه طلاقفصلنامه زن و فرهنگ1395
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و کاهش علائم اختلال نقص توجه/بیش فعالیمجله دانشکده پزشکی مشهد1398
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش بی اشتیاقی اخلاقی و خودنهان سازی در پیش بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد مخدرفصنامه پزشکی نوید نو1396
تاریخ ایجاد رزومه: 16 شهریور 1399 - تعداد مشاهده 158 بار

نمودار تولید سالانه مقالات سجاد بشرپور

تماس با سجاد بشرپور


به اشتراک گذاری صفحه سجاد بشرپور

پشتیبانی