خانم دکتر معصومه شجاعی

Dr. Masoumeh Shojaei

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183924)

14
47
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی