خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 388
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 444
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 164
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات

جایگاه اخلاقی معاملات سنتی و الکترونیکی در صورت فقدان قصد و رضا نوشته شادمان احمدی نژاد رزداری و علیرضا رجب زاده اصطهباناتی و حسن مرادیبررسی شکل معماری خانه های مسکونی مناطق گرم و خشک ایران با توجه به شرایط محیط جغرافیایی منطقه با تاکید بر حوضخانه (مطالعه موردی استان اصفهان) نوشته اباذر مهرعلیتطبیق مسئولیت مدنی ناشی از حیوان در حقوق ایران و فرانسه نوشته علی بازیارIdentifying the dimensions of successor development in central bank managers of the Islamic republic of Iran نوشته - -Evaluation of green supply chain of small and medium manufacturing companies based on green productivity indicators using fuzzy inference system نوشته - -تاثیر دیپلماسی عمومی بر قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه های جهانی نوشته علی رجبیسیاست جنائی در دوره انتقال نوشته سید محمد کیانمطالعه تطبیقی ماهیت رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و امارات متحده عربی نوشته موسی یکرنگیبررسی ضمانت اجرای نقض و دور زدن تحریمها از منظر حقوق بین الملل نوشته عباس جعفرزاده و ابو محمد عسگرخانی و محمودرضا محمدطاهریبررسی اوصاف و آثار اسناد بازرسی در حقوق و اسناد بین المللی نوشته آزیتا پرطاووسیبهینه سازی مدل کنش اجتماعی در نظام مهندسی ایران نوشته علیرضا محمدیمطالعه تطبیقی تطابق کالا در بیع در حقوق ایران و اسناد بین المللی نوشته خسرو ابراهیمیبررسی تطبیقی اداره فضولی به قصد احسان در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا نوشته علی اکبر شعبانیانبررسی حکمرانی امنیت ملی در ایران نوشته محمدعلی حجت خواهنخستین میدان مدرن شهر تهران بررسی دگردیسی تاریخی فضایی میدان‎های کهن تهران تا دوره مدرن نوشته وحید قبادیان و محمود رضاییبررسی مقایسه ای اصول حقوق شهروندی با اصول حقوق کیفری در ایران و قوانین بین المللی با تاکید بر تربیت شهروندی نوشته مجتبی رجایی خراسانیمسئولیت کیفری اشخاص در حقوق بین الملل نوشته عباس رفیعی و سیدباقر میرعباسی و منصور عطاشنهچالشهای اجتماعی بیماران حیات نباتی و راهکارهای حقوق جزا برای آن نوشته احمدی انصاریبررسی و تحلیل مسئولیت کارمندان بانک در رویه قضایی نوشته علیرضا رجب زاده اصطباناتی و بختیار وطنی اجیرلومبانی مسئولیت مدنی شورای شهر و شیوه های جبران خسارت اشخاص نوشته میثم یوسفی طهارم

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات

تاکنون 4 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات به صورت زیر است: