خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خنج

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 28
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 810
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 266
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خنج

ارائه الگوی ارزش ویژه برند جهت افزایش سهم بازار: مبتنی بر دیدگاه رفتار مصرف کننده نوشته داریوش جمشیدینقش آموزش و پرورش بر تربیت اقتصادی دانش اموزان* نوشته زینب پایداربررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی مشارکت کاری نوشته داریوش جمشیدیبررسی تاثیر عوامل موقعیتی بر رفتار خرید مصرف کنندگان به منظور بهره وری مراکز تجاری کیش نوشته داریوش جمشیدیتاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر نواوری مدل کسب و کار با نقش میانجی مشروعیت سازمانی نوشته داریوش جمشیدیارتقای جایگاه فعالیت های پرورشی در نظام تعلیم و تربیت نوشته نعمت اله قنادیارایه الگوی امید آفرینی در مصرف کننده به برند نوشته داریوش جمشیدیارائه مدل بومی بازاریابی کم هزینه در صنعت هواپیمایی ایران نوشته داریوش جمشیدیمولفه های بازاریابی تاثیرگذار بر تصویر مقصد گردشگری مطالعه موردی: جزیره کیش نوشته داریوش جمشیدیاستفاده از رویکرد خلاقانه اعتیاد به برند جهت توسعه مدل خرید مجدد محصولات لوکس نوشته داریوش جمشیدیبررسی تاثیر ابعاد ارزش های خرید مطلوبیت گرایانه و ارزش های خرید لذت گرایانه بر رضایت و وفاداری به برند مشتریان در مراکز خرید (مورد مطالعه: مرکز خرید هایپر استار شیراز) نوشته مسعود بیرجندیثاثیر منابع مشتری و انگیزه مشتری بر ارزش خلق مشترک مشتری نوشته داریوش جمشیدیبررسی رابطه بین ویژگی محصول با درگیری مشتری و تامین کننده و رابطه آنها با توسعه محصول جدید نوشته داریوش جمشیدیبررسی فصلی تیلریوز گاوی در کلینیک های دامپزشکی کازرون نوشته مصطفی فرخیبررسی نقش واسط جهت گیری بازار بر رابطه ی بین شیوه های برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد نوشته داریوش جمشیدیبررسی تاثیر اعتماد بر رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایتمندی مشتریان بانکی نوشته داریوش جمشیدیبررسی عوامل افزایش استفاده مشتریان از خدمات نوین بانکداری با در نظر گرفتن نقش یادگیری سازمانی و اطلاعات بانکی کارکنان نوشته داریوش جمشیدیبررسی نمادهای ونشانه های معماری ایرانی- اسلامی و جایگاه آن درمعماری معاصرایران نوشته شهرام حفیظاهمیت و چگونگی استفاده از انرژی های تجدید پذیر در معماری نوشته سهیلا پشنگ پورنمادها،نشانه ها درمعماری و شهرسازی ایرانی اسلامی نوشته سهیلا پشنگ پور