خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 177
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
رتبه علمی در کل کشور: 602
رتبه علمی در بین دانشگاه آزاد: 215
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور

بررسی رابطه هوش عاطفی با سازگاری دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی نوشته رویا کرمیبررسی تطبیقی حقوق ایران و فرانسه در خصوص پیشگیری از جرایم با تاکید بر جرایم مربوط به ارتشا نوشته محمد مختاری و فرشید ملکیرابطه تفکر انتقادی و ابعاد آن با شادکامی و عزت نفس اجتماعی دانشجویان نوشته برزو امیرپوربررسی رابطه استقلال کمیته حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران نوشته حلیمه رضایی و علی اصغر طاهر آبادیبررسی تاثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی و هزینه های تحقیق و توسعه بر ارزش افزوده اقتصادی نوشته پریسا ویسینقد و ارزیابی سیاست جنایی کنشی (پیشگیرانه) از فساد اداری در نظام کیفری ایران نوشته سعید احمدیارزیابی رویکرد قانون اساسی در تعیین ضوابط و مصادیق امر به معروف و نهی از منکر نوشته جواد دارابیچالش ها و راهکارهای پیشگیری از جرم در حوزه اینترنت نوشته آرین رضایی عزیزآبادی و سعید احمدیاثر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری نوشته علی اصغر طاهر آبادیبررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی و تخصص حسابرس بر هزینه های نمایندگی نوشته صابر سالاریتاثیر هموارسازی سود بر رابطه ریسک ویژه شرکت و تغییر مدیر عامل نوشته پریسا ویسیبررسی تاثیر نرخ بهره و اهرم مالی بر سطح نگهداشت وجه نقد نوشته پریسا ویسیبررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و به هنگام بودن ارائه گزارش حسابرسی نوشته پریسا ویسیExplaining the Beneish model and providing a comprehensive model of fraudulent financial reporting(FFR) نوشته - -بررسی تاثیر ساختار مالکیت و جریان نقد عملیاتی بر کارایی دارایی نوشته زهره ولدیکیفر سلب حیات و ارتباط آن با حقوق بشر نوشته مونا زیدشفیعیبررسی رابطه بین چرخه عمر و اجتناب از مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته نوید نادریبررسی طرح ارزشیابی توصیفی در اجرا از نظر معلمان، والدین و کارشناسان آموزش و پرورش شهرستان کبودرآهنگ نوشته احمدعلی جدیدیاناثربخشی سبک های فرزندپروری والدین بر گرایش دانش آموزان به رفتارهای پرخطر نوشته احمد علی جدیدیاناثر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره ای بر برخی نشانگرهای اندوتلیالی، فشار خون و نیمرخ لیپیدی در زنان چاق مبتلا به پیش - پرفشار خونی نوشته علی ضابط